Haijai.com


รัสเซียออกกฎหมายห้ามขายบุหรี่ให้ผู้ที่เกิดหลังปี ค.ศ.2015


 
เปิดอ่าน 1427

รัสเซียออกกฎหมายห้ามขายบุหรี่ ให้ผู้ที่เกิดหลังปี ค.ศ.2015

 

 

ทุกปีจะมีชาวรัสเซียเสียชีวิตด้วยโรคที่มีสาเหตุเนื่องมาจากบุหรี่กว่า 400,000 คน แต่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่อย่างเข้มข้น ส่งผลให้ตัวเลขของผู้สูบบุหรี่ในประเทศลดลง และผู้นำรัสเซียคนปัจจุบัน ประธานาธิบดี วลาดิมีย์ ปูติน ได้ออกกฎหมายห้ามประชาชนที่เกิดหลังปี ค.ศ.2015 เป็นต้นไป ทำการซื้อขายบุหรี่ ทำให้รัสเซียกลายเป็นประเทศแรกที่ออกกฎหมายในการห้ามซื้อขายบุหรี่ โดยเขาให้เหตุผลว่าบุหรี่ นอกจากจะส่งผลเสียต่อสุขภาพแล้ว ยังส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจในระยะยาวอีกด้วย

 

 

Nikolai Gerasimenko คณะกรรมการสุขภาพของรัฐสภารัสเซียได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการออกกฎหมายในครั้งนี้ว่า เป็นความสำเร็จที่เป็นอุดมการณ์ที่ถูกต้องอย่างแท้จริง แต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายนี้ได้ออกมาตอบโต้ว่า  ควรมีการทำประชาพิจารณ์ก่อนนำมาบังคับใช้กฎหมาย โดยเมื่อช่วงปี ค.ศ.2015 ที่ผ่านมา ทางรัฐสภาของรัสเซียก็เพิ่งจะประกาศยกเลิกการขายบุหรี่ ให้กับผู้หญิงที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปีไปแล้ว แต่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะสั้นเท่านั้น อย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์ว่าภายในปี ค.ศ.2050 ประชากรที่สูบบุหรี่ในรัสเซียจะลดลงอย่างมาก

(Some images used under license from Shutterstock.com.)