Haijai.com


5 วิธีลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่


 
เปิดอ่าน 960

ลดความเสียงมะเร็งลำไส้ใหญ่

 

 

เรามีความรู้ความเข้าใจเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เราสามารถตรวจหา รักษา และป้องกันการเกิดโรคนี้ได้ดีกว่ามะเร็งอีกหลายชนิด การป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ทำได้โดยอาศัยความรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยง และนำมาปรับใช้เพื่อหลีกเลี่ยง ซึ่งมีหลักการดังนี้

 

รักษาระดับน้ำหนักตัวอย่าให้อ้วน เพราะโรคอ้วน (obesity) มีสถิติเพิ่มมะเร็งลำไส้ใหญ่ขึ้น 23%

 

 

รักษาเบาหวานชนิดที่ 2 ให้อยู่ในเกณฑ์ดี เพราะคนไข้เบาหวานชนิดที่ 2 เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่มากกว่าคนไม่เป็นเบาหวานถึง 38% การควบคุมเบาหวานให้อยู่ในเกณฑ์ดีจึงช่วยได้

 

 

กินอาหารที่ดี หลีกเลี่ยงอาหารที่ผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนมาแล้ว (เช่น เนื้อย่าง เนื้อทอด ไส้กรอก) หลีกเลี่ยงเนื้อแดง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปรุงในความร้อนสูง หรือปิ้งย่างบนถ่านร้อนแดง กระบวนการแบบนี้มีหลักฐานว่าสามารถเพิ่มความเสี่ยง ในทางตรงข้ามควรกินผักผลไม้ให้มากขึ้น เพราะมีหลักฐานว่าสามารถป้องกันโรคนี้ได้

 

 

ออกกำลังกายหรือการใช้ชีวิตแบบไม่อยู่นิ่ง สามารถช่วยลดความเสี่ยงโรคนี้ได้ถึง 27%

 

 

หลีกเลียงบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงโรคนี้ 20% สำหรับการดื่มแอลกอฮอล์มีสถิติว่า ความเสี่ยงพุ่งขึ้นสูงในคนที่ดื่มวันละ 4 แก้ว (หรือมากกว่า) คนดื่มพอประมาณ (วันละ 2-3 แก้ว) เพิ่มความเสี่ยงราว 20% แม้แต่คนที่ดื่มน้อย เช่น 2-3 แก้วต่อสัปดาห์ ก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 7%

 

 

ถึงตรงนี้มันเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องลงมือทำ เพื่อให้ห่างไกลจากมะเร็งลำไส้ใหญ่

(Some images used under license from Shutterstock.com.)