Haijai.com


นั่งดูทีวีนานอาจทำให้เสียชีวิต


 
เปิดอ่าน 1413

นั่งดูทีวีนานๆ ทำอายุสั้น

 

 

ปัจจุบันมีงานวิจัยใหม่ที่ได้ศึกษาติดตามมาเป็นระยะเวลา 14 ปี และรายงานในวารสาร American Journal of Preventive Medicine แสดงให้เห็นว่า การนั่งดูทีวีที่เพิ่มขึ้นทุก 2 ชั่วโมง จะเพิ่งความเสี่ยงตาย 14% งานวิจัยชิ้นนี้ทำโดยใช้แบบสอบถามกับคนอเมริกันที่อยู่ในช่วงอายุ 50-71 ปี และมีสุขภาพดี จำนวนกว่าสองแสนคน ซึ่งความเสี่ยงตายที่เกี่ยวกับการดูทีวีส่วนมากตายจากโรคร้ายแรง เช่น เบาหวาน พาร์กินสัน โรคตับ โรคปอด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม โรคหัวใจ และที่น้อยลงไปคือมะเร็ง

 

 

นอกจากนี้ในการวิจัยยังได้ทำการแบ่งกลุ่มคนที่ทำการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ออกกำลังกายมากกว่า 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ กับกลุ่มที่ออกกำลังกายน้อยกว่านั้น เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันพบว่า กลุ่มที่ออกกำลังกายน้อยเป็นโรคและตายมากกว่ากลุ่มที่ออกกำลังกายมากกว่า เมื่อเวลาในการดูทีวีเท่ากัน

 

 

อย่างไรก็ตามกลับพบว่าการออกกำลังกาย ไม่ได้กำจัดผลเสียของการดูทีวีมากออกไป ถึงแม้ว่างานวิจัยนี้จะมีข้อจำกัดบ้าง แต่ก็ช่วยยืนยันผลงานวิจัยชิ้นอื่นๆ ซึ่งมีผลสรุปคล้ายกัน ถ้าคุณเป็นคนชอบดูทีวีก็ควรจะลดมันลงมาให้น้อยที่สุด อย่าดูพลางกินพลาง หรือดูบอลแล้วต้องกินเบียร์ (กลายเป็นพ่อพุงพลุ้ยที่ฝรั่งอเมริกันเรียกว่า couch potato) แต่ควรหาอะไรทำให้ไม่ต้องอยู่นิ่งๆ เช่น ในระหว่างโฆษณาให้ลุกขึ้นเดิน หรือปั่นจักรยานออกกำลังกายขณะดูทีวี ถ้าทำอย่างนี้จะได้ดี 2 เด้ง วินวินไปเลย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)