Haijai.com


11 สัญญาณก่อนสุขภาพจิตป่วย


 
เปิดอ่าน 2134

11 สัญญาณก่อนสุขภาพจิตป่วย

 

 

ว่ากันว่าความผิดปกติทางจิตใจที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นโรคจิตเภทหรือโรคอารมณ์สองขั้ว มักส่งสัญญาณให้คนรอบข้าง เช่น พ่อแม่ พี่น้อง เพื่อนฝูก คนรัก เห็นก่อนเสมอ เพียงแต่พวกเขาเหล่านั้นมักเชื่อว่า “ก็เป็นเพียงความไม่ปกติ” ทางวิธีคิดและอารมณ์บางอย่าง ซึ่งสุดท้ายก็จะหายไปเอง

 

 

แต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น แพทย์หญิงรันนา พาเร็กห์ แห่งสมาคมจิตแพทย์สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า โรคจิตเภททั้งสองชนิดที่กล่าวไปแล้วนั้น มีพัฒนาการของโรคอย่างชัดเจน เพียงแต่คนรอบข้างต้องสังเกตและเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงที อาการเหล่านี้ได้แก่

 

1.ทำตัวแปลกแยก และไม่มีทีท่าจะสนใจคนอื่นเลย

 

 

2.ไม่รวมกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมที่เจ้าตัวเคยสนใจ ทั้งที่โรงเรียนและที่ทำงาน ซึ่งนำไปสู่ความล้มเหลวในการทำสิ่ที่เคยทำได้ดี

 

 

3.มีปัญหาด้านกระบวนการคิด ไม่ว่าจะเป็นการจดจ่อ การใช้ความจำ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล หรือการเรียบเรียงคำพูด

 

 

4.อ่อนไหวเกินไป จนทนได้ยินเสียง เห็นภาพ ได้กลิ่น หรือสัมผัสบางอย่างไม่ได้

 

 

5.พฤติกรรมถดถอย ไม่อยากทำอะไรทั้งสิ้น

 

 

6.ไม่อยู่กับความเป็นจริง โดยเริ่มจากการไม่รู้ว่าตนเองสัมพันธ์หรือสำคัญออย่างไร กับคนรอบข้าง จนไม่รับรู้ความจริง

 

 

7.ไม่มีเหตุผล เริ่มเชื่อในสิ่งแปลกๆ เช่น พลังของตนเองในการควบคุมสิ่งต่างๆ หากผู้ป่วยเป็นเด็กวัยรุ่นมักจะเชื่อเรื่องมนตร์วิเศษ

 

 

8.ขี้กังวล โดยตื่นตัวและหวาดระแวงอย่างรุนแรง

 

 

9.มีพฤติกรรมแปลกๆ ซึ่งคนรอบข้างมักอธิบายลักษณะบุคลิกภาพของผู้ป่วยไม่ได้

 

 

10.มีปัญหาเรื่องการกินและการนอนหลับ โดยเฉพาะไม่สามารถนอนหลับหรือกินในเวลาเดิมได้

 

 

11.อารมณ์แปรปรวน โดยขึ้นหรือลงอย่างไร้สาเหตุ

 

หากผู้ที่เรารู้จักมีอาการเพียง 1-2 อาการ ย่อมไม่สามารถตัดสินได้ทันทีว่า คนคนนี้ป่วยทางจิต นอกเสียจากว่าพฤติกรรมนั้นทำให้เสียการเรียนหรือหน้าที่การงาน จึงควรพาไปพบจิตแพทย์ และหากคนคนนั้นมีความคิดที่อยากทำร้ายคนอื่น หรือตนเอง ให้รีบพาไปพบจิตแพทย์โดยด่วน

(Some images used under license from Shutterstock.com.)