Haijai.com


พัฒนาการเด็กแรกเกิดเดือนที่ 1


 
เปิดอ่าน 1804
 

พัฒนาการเด็กแรกเกิดเดือนที่ 1

 

 

พัฒนาการเด็กแรกเกิดด้านร่างกาย

 

 ได้ยินชัดเจน

 

 

 ผงกศีรษะ หันหน้าซ้ายขวาขณะนอนหงาย

 

 

 6 วันหลังคลอด มองเห็นแสงสว่างไม่เกิน 45 วัตต์ และสีขาวดำชัดในระยะ 10-13 นิ้ว

 

 

 กำมือแน่น

 

 

พัฒนาการเด็กแรกเกิดด้านอารมณ์และภาษา

 

 แสดงความพอใจด้วยการยิ้ม และไม่พอใจด้วยการร้องไห้

 

 

พัฒนาการเด็กแรกเกิดด้านสังคม

 

 จ้องหน้าสบตาแม่ หยุดฟังเสียงแล้วหันหาเสียงของแม่

 

 

 มองหน้าผงกศีรษะ

 

 

พัฒนาการเด็กแรกเกิดด้านกระตุ้นผ่านการเล่น

 

 พูดคุยด้วย ร้องเพลง หรือเปิดเพลงเบาๆ ให้ฟัง ถ้าพูดด้วยเสียงสูง เด็กจะทำตาโตเพราะเด็กจะมีปฏิกิริยาต่อเสียงสูง

 

 

 โอบกอด สัมผัสตัวลูก หวีผม นวดตัวให้ลูกอย่างนุ่มนวล แต่มั่นคงและสม่ำเสมอ

 

 

 สบตาลูก ทำโมบายหรือหาภาพใบหน้าคนสีขาว-ดำ มาแขวนไว้ในระยะไม่เกิน 13 นิ้วให้ลูกดู

(Some images used under license from Shutterstock.com.)