Haijai.com


สร้าง 3 ส. ลดปัญหาฆ่าตัวตาย


 
เปิดอ่าน 2348

สร้าง 3 ส. ลดปัญหาฆ่าตัวตาย

 

 

นพ.เจษฎา โชคดำรง อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปี 2558 อัตราฆ่าตัวตายของคนไทยอยู่ที่ 6.47 ต่อแสนประชากร ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาที่มีอัตรา 6.08 ต่อแสนประชากร เฉลี่ยเดือนละ 350 คน หรือทุกๆ 2 ชั่วโมง คนไทยฆ่าตัวตายสำเร็จ 1 คน แต่ถือว่ายังอยู่ในอัตราปกติ ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ที่ไม่เกิน 7.0 ต่อแสนประชากร ภาคเหนือยังคงมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่าภาคอื่น มีเพียงภาคใต้เท่านั้นที่ลดลง ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด

 

 

ปัญหาการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องใกล้ตัว เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย แต่สามารถป้องกันได้ ทุกคนช่วยได้ ขอให้เริ่มต้นที่ ครอบครัวด้วยการสร้าง “3 ส.” ได้แก่

 

1.การมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน (Connect)

 

2.สื่อสารดีต่อกัน (Communicate)

 

3.ใส่ใจซึ่งกันและกัน (Care)

 

 

ซึ่งนับเป็นวัคซีนสำคัญที่จะช่วยป้องกันและลดปัญหาการฆ่าตัวตายในสังคมลงได้ ประชาชนสามารถปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 และสถานพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่ง นอกจากนี้ยังสามารถดาวโหลดแอพพลิเคชั่น sabaijai ทั้งในระบบ android และ ios เพื่อประเมินภาวะเสี่ยงต่อการทำร้ายตนเอง พร้อมรับแนวทางการช่วยเหลือได้อีกด้วย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)