Haijai.com


นอนน้อยส่งผลต่อภาวะทางอารมณ์ในระยะยาว


 
เปิดอ่าน 3874

นอนน้อยส่งผลต่อภาวะทางอารมณ์ในระยะยาว

 

 

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮูสตันได้ศึกษาความสัมพันธ์ของการนอน กับความเสี่ยงในการเกิดโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวลในเด็กอายุ 7-11 ปี จำนวน 50 คน ผลการศึกษาพบว่า การนอนหลับที่ไม่เพียงพอ จะส่งผลต่อภาวะทางอารมณ์ ทำให้อารมณ์เชิงบวกลดลงสวนทางกับอารมณ์เชิงลบที่เพิ่มขึ้น

 

 

ยกตัวอย่างเช่น การอดนอนติดต่อกันสองวัน อาจทำให้เด็กมีความพึงพอใจ หรือจดจำรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งดีๆ หรือเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวได้ลดลง เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาความบกพร่องทางอารมณ์ในระยะยาว ซึ่งสิ่งเหล่านี้พบได้น้อยมากในเด็กที่นอนหลับอย่างเพียงพอทุกคืน

 

 

แคนดิซ อัลฟาโน นักวิจัย ได้กล่าวว่า “การนอนหลับที่เพียงพอ มีความสำคัญต่อสุขภาพจิตของเด็กอย่างมาก พ่อแม่จึงควรใส่ใจและให้ความสำคัญเทียบเท่ากับเรื่องโภชนาการ และกิจกรรมต่างๆ ของลูกในแต่ละวัน เพื่อให้ลูกเติบโตขึ้นอย่างมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรง”

(Some images used under license from Shutterstock.com.)