Haijai.com


สธ. เตือนเด็กน้อยระวังโรคมือเท้าปาก 2559


 
เปิดอ่าน 2582

สธ. เตือนเด็กน้อยระวังโรคมือเท้าปาก 2559

 

 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยว่า ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีผู้ป่วยโรคมือเท้าปากแล้ว 20,777 ราย ซึ่งเกือบร้อยละ 73 เป็นเด็กเล็กอายุ 1-3 ปี

 

 

กระทรวงสาธารณสุขจึงเตือนครูและผู้ปกครองให้ดูแลสุขภาพเด็ก โดยรักษาความสะอาดร่างกาย ตัดเล็บให้สั้น ล้างมือด้วยสบู่เสมอ โดยเฉพาะก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย ใช้ช้อนกลาง และไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน

 

 

นอกจากนี้ยังขอให้ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลตรวจคัดกรองเด็กเป็นประจำทุกวันในตอนเช้า และแยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ หรือให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน

 

 

ผู้ป่วยโรคมือเท้าปากจะมีอาการไข้ มีจุดหรือผื่นแดงอักเสบในปาก มีผื่นแดง และตุ่มพองใสบริเวณฝ่ามือ นิ้วมือ และฝ่าเท้า ซึ่งจะต้องรักษาตามอาการ เช่น ให้ยาลดไข้ กระตุ้นให้กินอาหาร ให้อาหารเหลวหรืออาหารที่มีอุณหภูมิต่ำ ให้ยาทาแผลในปาก โดยทั่วไปผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นภายใน 5-7 วัน มีเพียงส่วนน้อยที่มีอาการรุนแรงถึงขั้นติดเชื้อในสมองและเสียชีวิต

 

 

อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองและครูควรสังเกตอาการของเด็ก หากป่วยนาน 2-3 วันแล้ว แต่อาการไข้กลับสูงขึ้น ตาลอย ผวา ชัก หรือซึมลง ต้องรีบพบแพทย์ทันที

(Some images used under license from Shutterstock.com.)