Haijai.com


กินปลาดิบเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีและโรคพยาธิใบไม้ตับ


 
เปิดอ่าน 2553

กินปลาดิบเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีและโรคพยาธิใบไม้ตับ

 

 

รู้หรือไม่คะว่า การกินปลาน้ำจืดที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ ซึ่งมีพยาธิใบไม้ตับเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี

 

หนังสือ กินปลาดิบ ติดพยาธิใบไม้ตับ ชีวิตดับด้วยมะเร็งท่อน้ำดี โดยโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ CASCAP (Cholangiocarcinoma Screening and Care Program) ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินปลาดิบ ซึ่งมีพยาธิใบไม้ตับและนำไปสู่การเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีดังนี้

 

1.การกินปลาดิบนานๆ ครั้ง ไม่ทำให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

 

(ผิด) แม้จะกินปลาดิบนานๆ ครั้ง แต่ก็ยังพบความเสี่ยงในการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งทำให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีได้ ฉะนั้นจึงควรปรุงให้สุกก่อนกิน

 

 

2.การชิมปลาดิบเพียงเล็กน้อยไม่น่าจะเป็นสาเหตุของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ

 

(ผิด) การกินปลาดิบเพียงเล็กน้อย ก็มีความเสี่ยงในการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ และนำไปสู่การเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีได้เช่นกัน

 

 

3.การบีบมะนาวปริมาณมากๆ ลงในปลาดิบ สามารถฆ่าพยาธิให้ตายได้

 

(ผิด) การบีบมะนาวหรือใส่ไข่มดแดง ไม่สามารถฆ่าพยาธิให้ตายได้

 

 

4.การดื่มสุราร่วมกับการกินปลาดิบ จะช่วยฆ่าพยาธิได้

 

(ผิด) การดื่มสุราร่วมกับการกินปลาดิบ ไม่สามารถฆ่าพยาธิได้และยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะเป็นการกระตุ้นให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีได้เร็วขึ้น

 

 

5.การกินยาถ่ายพยาธิจะช่วยป้องกันมะเร็งท่อน้ำดีได้

 

(ถูก) ผู้ที่มีพยาธิใบไม้ในตับ จำเป็นต้องกินยาถ่ายพยาธิ แต่ห้ามกลับไปกินปลาดิบอีก เพราะจะทำให้เกิดการติดพยาธิซ้ำซาก และก่อให้เกิดการอักเสบของท่อน้ำดีมากขึ้น ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีตามมา

 

 

ทราบแล้วปฏิบัติตามด่วนค่ะ กินอาหารปรุงสุกช่วยให้ร่างกายปลอดพยาธิและสุขภาพเลิศได้แน่นอนคะ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)