Haijai.com


คอพอก (Goiter) คืออะไร


 
เปิดอ่าน 1870

คอพอก (Goiter)

 

 

คอพอก (Goiter) คืออะไร

 

คอพอกคือการที่ต่อมไทรอยด์ขยายขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจะทำให้คอโตขึ้นกว่าปกติ คอพอกอาจเกิดได้จากภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยไป เนื่องจากต่อมไทรอยด์ถูกกระตุ้นให้โตขึ้นเพื่อให้สร้างไทรอยด์ฮอร์โมนมากขึ้น หรืออาจเกิดในภาวะที่ต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไปได้เช่นกัน การขยายขนาดของต่อมไทรอยด์อาจทำให้เกิดอาการผิดปกติจากการกดเบียดอวัยวะข้างเคียงต่อมไทรอยด์ เช่น หลอดอาหาร หลอดลม อาจทำให้เกิดอาการกลืนอาหารลำบาก กลืนติด หรือกลืนเจ็บ ในบางรายอาจเกิดอาการนอนกรนหรือหายใจลำบาก

(Some images used under license from Shutterstock.com.)