Haijai.com


ลดอาการแพ้ท้องระหว่างตั้งครรภ์


 
เปิดอ่าน 3824

ลดอาการแพ้ท้องระหว่างตั้งครรภ์

 

อาการคลื่นไส้อาเจียนพบได้บ่อยประมาณร้อยละ 80 ในหญิงตั้งครรภ์ บางรายอาการไม่รุนแรง ยังพอที่จะรับประทานอาหารได้ แต่ในรายที่อาการรุนแรง อาจรับประทานอะไรไม่ได้เลย ส่งผลให้ร่างกายขาดน้ำและสารอาหาร จึงควรรีบพบแพทย์ในรายที่มีอาการไม่มาก อาจใช้ยาลดอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมกับการแบ่งรับประทานอาหารทีละน้อยๆ แต่บ่อยๆ แทนการรับประทานทีละมากๆ รวมทั้งรับประทานเกลือแร่เสริมในกรณีที่อาเจียนบ่อย ในกรณีที่มีอาการแพ้ท้อง แต่ไม่อยากใช้ยาลดอาการอาเจียน การใส่สร้อยรัดที่ข้อมือหรือรับประทานขิง เช่น น้ำขิง อาจช่วยลดอาการแพ้ท้องได้

(Some images used under license from Shutterstock.com.)