Haijai.com


กินโปรตีนมากไปไม่ดี


 
เปิดอ่าน 1699

กินโปรตีนมากไปไม่ดี

 

สมัยนี้มีข้อมูลงานวิจัยทางการแพทย์ออกมาใหม่ ขัดกันไปขัดกันมา เช่น สมัยก่อนบอกว่าการกินไขมันมากไม่ดีต่อสุขภาพ ทำให้เป็นโรคอ้วน โรคหัวใจขาดเลือด ฯลฯ พอมาสมัยหลังนี้กลับบอกว่า การกินไขมันยังไม่เลวร้ายเท่าการกินอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล ของหวาน ทำให้บางสำนักออกมาทำการโฆษณาค้าขายอาหารโปรตีน แนะนำให้กินอาหารโปรตีน ทำให้ผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารงงงวยจนต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญออกมาให้คำแนะนำ ผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าคนเราต้องการโปรตีนเพียงวันละ 56 กรัม สำหรับผู้ชาย และ 46 กรัมสำหรับผู้หญิง

 

มาริออน เนสต์เลอร์ ผู้เชี่ยวชาญ กล่าวว่า โปรตีนเป็นสารอาหารที่ขาดไม่ได้ แต่คนที่กินอาหารที่มีแคลอรีเพียงพอ มักจะไม่ขาดโปรตีน จึงไม่ต้องไปเน้นกินโปรตีนเสริม ส่วนผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่ง คือ หมอวอลเตอร์ ลองโก แห่งสถาบันวิจัยการมีอายุยืน กล่าวว่า การกินอาหารโปรตีนมากแทนการกินอาหารแป้งและน้ำตาล จะทำให้ลดน้ำหนักได้ก็จริง แต่จะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมา คือ คนกินโปรตีนมากจะมีอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งสูงขึ้นราว 400% เมื่อเปรียบเทียบคนกินโปรตีนเป็นจำนวน 20% กับ 10% ของจำนวนแคลอรีในแต่ละวัน นอกจากนี้คนกินโปรตีนมากจะแก่เร็วกว่า เพราะมันไปทำให้กลไกในการแก่เพิ่มขึ้น

(Some images used under license from Shutterstock.com.)