Haijai.com


ระวังครีมผิวขาว แพทย์ชี้ไม่ได้ผล


 
เปิดอ่าน 4033

ระวังครีมผิวขาว แพทย์ชี้ไม่ได้ผล

 

 

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยพูดถึงค่านิยมการมีผิวขาว และการใช้ผลิตภัณฑ์ปรับสีผิวว่า สีผิวขึ้นอยู่กับการมีผิวขาว และการใช้ผลิตภัณฑ์ปรับสีผิวว่า สีผิวขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย คือ พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถาวร ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตาม

 

 

โดยสีผิวที่เราเห็นเกิดจากเม็ดสีหลายชนิดในผิวหนัง ตัวหลักคือเมลานินที่ให้สีคล้ำ โดยมีกระบวนการสร้างและการสลายที่ซับซ้อน แต่เกิดขึ้นวนเวียนอยู่ตลอดเวลา จึงไม่สามารถควบคุมได้แม้จะพยายามใช้สารนานาชนิดมากลบสีผิว หากทำได้ก็เป็นเวลาชั่วคราวเท่านั้น เพราะเมื่อหยุดใช้ ผิวก็จะกลับไปมีสีเดิม

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวิรากร โอภาสวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ อยากให้ประชาชนมองว่า ความสวยของสีผิวเป็นเพียงค่านิยมของคนในชาติ เช่น คนขาวมองว่าผิวสีเข้มสวยกว่า ส่วนคนไทยจำนวนมากก็ชอบผิวขาว

 

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นภดล นพคุณ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เตือนว่า การพยายามนำสารต่างๆ มาใช้ เพื่อให้มีผิวขาวนั้นก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และที่สำคัญส่วนใหญ่มักไม่ได้ผล โดยเฉพาะชนิดที่ไม่มีการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา จึงเตือนให้ประชาชนระวังการซื้อมาใช้

(Some images used under license from Shutterstock.com.)