Haijai.com


วิธีคลายปวดกล้ามเนื้อหลังวิ่งมาราธอน


 
เปิดอ่าน 3816

ปวดกล้ามเนื้อหลังการวิ่ง

 

 

สาเหตุของความรู้สึกปวดล้ากล้ามเนื้อยังจุดต่างๆ ที่ใช้ขยับเขยื้อนทำกิจกรรมเกิดจากระดับความรุนแรงของการใช้งานอวัยวะส่วนนั้น ตลอดจนศักยภาพทางร่างกายของแต่ละบุคคลประกอบเข้าด้วยกัน หลังการวิ่งมาราธอนไปแล้ว วิธีคลายปวดและพักฟื้นร่างกายหลังวิ่งมาราธอน ได้แก่

 

 ผู้วิ่งควรพักร่างกายอย่างน้อย 7 วัน หรือ 1 สัปดาห์

 

 

 เว้นวรรคจากการวิ่งระยะยาวมาเป็นการวิ่งแบบคาร์ดิโอ (Cardio) หรือ การออกกำลังกายต่อเนื่อง 45 นาที เช่น เดินสลับวิ่ง ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ หรือโยคะ เพื่อเป็นการกระตุ้นหัวใจ และเพิ่มระดับออกซิเจนในเลือด ส่งผลให้ส่วนต่างๆ ของร่างกายทำงานได้ดีขึ้น บรรเทาอาการปวดล้าของกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 

 

 ผู้วิ่งควรอาบน้ำหลังเสร็จกิจกรรมไปแล้ว 10 นาที หลีกเลี่ยงการอาบน้ำร้อน หรือการแช่น้ำร้อนเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ควรอาบน้ำในอุณหภูมิปกติ หรือน้ำเย็น เพื่อลดการอักเสบของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ

 

 

 หากรู้สึกปวดตึงบริเวณกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งมากเป็นพิเศษ ควรใช้น้ำแข็งประคบกล้ามเนื้อส่วนนั้นร่วมด้วย ทั้งนี้ ผู้วิ่งยังสามารถจิบน้ำร้อน น้ำอุ่นได้ตามปกติ

 

 

 ผู้วิ่งควรตรวจเช็คอัตราการเต้นชีพจรหลังเสร็จกิจกรรมออกกำลังกายอยู่เป็นระยะ เพื่อประเมินร่างกายและความพร้อมของตนเองว่าปกติดีหรือไม่ พร้อมที่จะกลับไปวิ่งมาราธอนอีกครั้งหรือไม่

 

 

ควรสังเกตลักษณะเสียงหายใจ และจังหวะการหายใจของตนเอง เพื่อตรวจสอบสภาพร่างกายในเบื้องต้น หากพบความผิดปกติทั้งจากการเต้นของชีพจร ตลอดจนการหายใจแสดงว่าความเมื่อยล้าจากากรวิ่งมาราธอนยังคงหลงเหลืออยู่ แต่หากตรวจสอบดูแล้วพบว่า ความพร้อมเกินร้อย ก็ผูกเชือกรองเท้าให้แน่น แล้วเตรียมลงสนามมาราธอนอีกรอบกันเลย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)