Haijai.com


ออกกำลังกาย เสริมพลังกายพลังใจ


 
เปิดอ่าน 2213

ออกกำลังกาย เสริมพลังกายพลังใจ

 

 

วารสาร The British Journal of Sports Medicine ตีพิมพ์การศึกษาวิจัยที่ยืนยันว่าการออกกำลังกายเป็นยาขนานเอก ที่สามารถรักษาโรคซึมเศร้าได้ เพราะช่วยเพิ่มระดับสารเคมีที่ชื่อเซโรโทนิน (Serotonin) ในสมอง รวมถึงสารสื่อประสาทที่ทำให้อารมณ์ดีและมีความสุขอย่างเอนเดอร์ฟิน (Endorphin) ซึ่งช่วยคลายกล้ามเนื้อ ลดฮอร์โมนความเครียด มีผลให้จิตใจสงบ และนอนหลับลึกขึ้น โดยการออกำลังกายที่จะมีผลต่อการรักษาโรคได้นั้น ต้องทำติดต่อกันอย่างน้อย 10 วันขึ้นไป

 

 

ทั้งนี้ คุณหมอกฤตชญาแนะนำเพิ่มเติมว่า “ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าควรออกำลังกายแบบแอโรบิก เช่น เดิน วิ่ง โยคะ เต้นรำ ว่ายน้ำ โดยไม่จำเป็นต้องบังคับตัวเองมากเกินไป อาจเริ่มต้นออกกำลังกายในแบบที่ตัวเองชอบเพียงวันละ 5-10 นาทีก่อน แล้วจึงค่อยๆ เพิ่มระยะเวลาขึ้น

 

 

“นอกจากนี้การได้ออกไปทำกิจกรรมที่ตนเองชอบหรือทำแล้วมีความสุข รวมถึงกิจกรรมช่วยเหลือสังคม หรือการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางบวก เช่น เข้าร่วมชมรม อุทิศตนเป็นจิตอาสา ก็มีส่วนช่วยเยียวยาได้เป็นอย่างดีเช่นกัน เพราะผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะขาดความเชื่อมั่นในตนเอง รู้สึกไร้ค่าขาดประสิทธิภาพ จึงทำให้ทำอะไรก็ไม่สำเร็จ”

 

 

“ดังนั้น แค่ได้ลุกขึ้นจากเตียงนอน ก้าวออกจากห้องไปออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมาสัมผัสความสำเร็จเล็กๆ ได้อีกครั้งหนึ่ง ทั้งยังช่วยให้เรามองตัวเองดีขึ้น เห็นคุณค่าในตัวเองและคิดที่จะทำตัวเราให้เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้น”

(Some images used under license from Shutterstock.com.)