Haijai.com


การฝากครรภ์คุณภาพ


 
เปิดอ่าน 6689

การฝากครรภ์คุณภาพ

 

 

การฝากครรภ์คุณภาพ คือ การฝากครรภ์อย่างมีคุณภาพ โดยมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ไม่ได้ดูแลเฉพาะคุณแม่เพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการดูแลลูกน้อยในครรภ์ด้วยการดูแลครรภ์อย่างมีคุณภาพ ต้องดูคนไข้เฉพาะรายบุคคลไป เพราะผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แต่ละคนไม่เหมือนกัน ควรดูว่าคนไข้แต่ละคนมีปัญหาหรือความเสี่ยงเฉพาะตัวหรือไม่ เป็นการจำแนกคนไข้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงกับกลุ่มคนไข้ที่มีความเสี่ยงต่ำออกจากกัน รายละเอียดข้อมูลที่จะใช้ในการดูแลรักษาคนไข้ก็ไม่เหมือนกัน การฝากครรภ์คุณภาพเปรียบเหมือนเราไม่ได้ใส่เสื้อที่ตัดเอาไว้สำเร็จรูปแล้ว แต่เป็นการตัดเสื้อแบบที่ต้องมีการวัดไซส์ของเราโดยเฉพาะ เพื่อแพทย์จะรู้ว่าคนไข้ที่เดินเข้ามาหาเขา มีความเสี่ยงอย่างไร ต้องเฝ้าระวังอะไรเป็นพิเศษ

 

 

ในสังคมปัจจุบัน ผู้หญิงแต่งงานช้าลงและตั้งครรภ์ในช่วงที่อายุมากขึ้น ความเสี่ยงก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น หรือประกอบกับมีโรคประจำตัวอื่นๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ มีภาวะมีบุตรยากมาก่อน ตั้งครรภ์แฝด หรือมีโรคประจำตัวอื่นๆ เหล่านี้ถือเป็นการเพิ่มความเสี่ยงซ้ำ แพทย์ยิ่งต้องให้การดูแลเป็นพิเศษในคนไข้กลุ่มความเสี่ยงสูงเหล่านี้ อีกทั้งจำนวนครั้งในการฝากครรภ์ก็มีความจำเป็น โดยควรฝากครรภ์ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งตลอดการตั้งครรภ์ โดยควรฝากครรภ์ทันทีที่เริ่มทราบว่าตั้งครรภ์และไม่ควรเกิน 12 สัปดาห์ เพราะจะได้มีการคัดกรองความเสี่ยงตั้งแต่เริ่มต้นในไตรมาสแรก

 

 

ขั้นตอนการฝากครรภ์คุณภาพ เริ่มจากการสอบถามประวัติ หลังจากนั้นจะทำการประเมินตามประวัติว่าคุณแม่ตั้งครรภ์มีความเสี่ยงอะไร เพื่อแพทย์จะให้การตรวจพิเศษไปตามโรคนั้นๆ ที่คนไข้เป็น ถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์มีความเสี่ยงสูง แพทย์อาจต้องนัดเจอบ่อยขึ้น หรือมีการตรวจพิเศษเพิ่มเติม แต่ถ้าคนไข้อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงต่ำ ก็จะทำการตรวจไปตามโปรแกรมปกติ สิ่งสำคัญคือ การให้ความรู้กับคุณแม่ตั้งครรภ์ว่า แต่ละไตรมาสของการตั้งครรภ์ควรดูแลตัวเองอย่างไร การฝากครรภ์คุณภาพจะดูแลไปจนถึงหลังคลอด โดยให้ความรู้กับคนไข้เพื่อจะกลับไปดูแลตัวเองและดูแลลูกน้อยต่อไป เชื่อมโยงไปจนถึงการให้นมลูกด้วย

 

 

พญ.มัฏฐวัณณ์ จามิกร

หัวหน้าภาคสูตินรีเวชกรรม

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

(Some images used under license from Shutterstock.com.)