Haijai.com


วิธีกำจัดยาฆ่าแมลงในผักผลไม้


 
เปิดอ่าน 2902

วิธีกำจัดยาฆ่าแมลงในผักผลไม้

 

 

ทุกวันนี้คนเรามีความรู้เรื่องสุขภาพมากขึ้น จึงพยายามกินผักผลไม้มากขึ้น หลายคนก็กังวลเรื่องยาฆ่าแมลงในผักผลไม้ เพราะอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้ จึงควรกำจัดมันออกไปให้หมดหรือให้เหลือน้อยที่สุด การกำจัดทำได้ดังนี้

 

 ล้างด้วยน้ำสะอาด เช่น เปิดน้ำก๊อกให้ไหลลงสู่ผักผลไม้ ใช้น้ำล้างมากๆ ล้างด้วยน้ำก๊อกสัก 15-30 วินาที ในขณะที่ล้างเราจับผักผลไม้หมุนไปมาเพื่อล้างให้ทั่วถึง ถ้าขัดถูได้ยิ่งดี บางกรณีอาจใช้แปรงอ่อนๆ ถูไปบนเปลือก เช่น เปลือกหัวมัน กรณีที่ผักผลไม้ล้างยากเพราะมีซอกหลืบ เช่น องุ่น บรอกโคลี ผักผลไม้แบบนี้ควรใช้ฝักบัวหรือหัวฉีดที่บังคับน้ำให้พุ่งแรงๆ เข้าไปตามเหลือบตามซอกจึงจะดี

 

 

 ปอกเปลือก ผลไม้บางอย่างสามารถปอกเปลือกได้ จะช่วยให้การกำจัดสารฆ่าแมลงทำได้ง่ายและดีขึ้น เช่น ส้ม ส่วนพวกมะม่วงให้ใช้มีดปอกเปลือก ผลไม้บางอย่างเปลือกมีสารอาหารที่ดีมีประโยชน์ ไม่ควรปอกเปลือกทิ้ง เช่น แอปเปิล ให้ใช้วิธีล้างน้ำและถูแทน

 

 

 ซื้อผลผลิตจากการเกษตรอินทรีย์ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้หลีกเลี่ยงยาฆ่าแมลงบนผักผลไม้ เพราะเป็นการปลูกที่ไม่ใช้ปุ๋ยสังเคราะห์ แต่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทน และไม่ใช้ยาฆ่าแมลง แต่ผลผลิตพวกนี้ก็ยังต้องล้างถ้าเป็นพวกที่อยู่ตามพื้นดินใกล้กับปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก แต่ผลผลิตเกษตรอินทรีย์จะมีราคาแพงกว่า

 

 

 แช่น้ำ เพื่อละลายสารพิษออกไป เป็นวิธีการเก่าแก่ซึ่งก็ใช้ได้ แต่การแช่เฉยๆ ไม่ดีเท่าการฉีดน้ำล้าง ถ้าจะแช่ควรใช้น้ำส้มสายชูผสมน้ำ (1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ลิตร) ดีกว่าน้ำเปล่า เพราะน้ำสมสายชูเป็นสารละลายอินทรีย์ สามารถละลายยาฆ่าแมลงได้ดีกว่าน้ำเปล่า

(Some images used under license from Shutterstock.com.)