Haijai.com


ประเมินความเสี่ยง หัวใจและหลอดเลือด


 
เปิดอ่าน 2148

ประเมินความเสี่ยง หัวใจและหลอดเลือด

 

 

ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งรวมถึงโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจวายเฉียบพลัน และโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อระดับไขมันในเลือดผิดปกติ ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ก็จะเพิ่มตามไปด้วย และจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นหากมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น มีความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานร่วมด้วย การประเมินโอกาสที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ จะทำให้คุณทราบถึงความเสี่ยงและดำเนินการป้องกันได้

 

 

ผู้ที่ควรได้รับการประเมินความเสี่ยง

 

 ผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป และสูบบุหรี่เป็นประจำ

 

 ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น คอเลสเตอรอลในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง

 

 ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคจากหลอดเลือดแดงแข็งก่อนวัยอันควร (ชาย < 55 ปี และหญิง < 65 ปี) เช่น อัมพฤาษ์ อัมพาต หลอดเลือดหัวใจตีบ

 

 ผู้ที่เคยมีอาการเตือนของหลอดเลือดแดงแข็ง เช่น แน่นหน้าอก แขนขาออกแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว

 

 

สำหรับหลักสำคัญของการปฏิบัติตน เพื่อลดความเสี่ยงคือ “การใส่ใจ 3 อ. บอกลา 2 ส.” ได้แก่ ใส่ใจเรื่องอาหาร เลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน และดูแลอารมณ์ โดยการออกกำลังใจ พร้อมทั้งบอกลาการสูบบุหรี่และดื่มสุรา ซึ่งเป็นวิธีดูแลสุขภาพแบบง่ายๆ ที่เราทุกคนสามารถทำได้ เพียงเท่านี้ เราก็จะมีสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากโรคหัวใจและหลอดเลือดได้

 

 

ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์

อายุรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจและหลอดเลือด

(Some images used under license from Shutterstock.com.)