Haijai.com


ข่าวดีมีวัคซีนไข้เลือดออกแล้ว


 
เปิดอ่าน 1577

Bravo มีวัคซีนไข้เลือดออกแล้ว

 

 

นายแพทย์ ดร.โทมัส แชมเบอร์ส ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาจุลชีววิทยาโมเลกุล และภูมิคุ้มกันวิทยา มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ค้นพบวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1997 โดยขณะนี้มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์เป็นเจ้าของสิทธิบัตรและบริษัทซาโนฟี ปาสเตอร์ รับหน้าที่เป็นผู้ผลิตวัคซีน Dengvaxia วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกชนิดแรกของโลก โดยประเทศเม็กซิโกเป็นประเทศแรกที่ได้รับอนุญาตให้ใช้

 

 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการผู้มีอำนาจในอีกหลายประเทศที่มีไข้เลือดออกเป็นโรคประจำถิ่น ก็กำลังตรวจสอบ เพื่อทำการอนุญาตให้ใช้ในขั้นตอนต่อไป โดยบริษัทซาโนฟีระบุว่า เพิ่งผลิตวัคซีนชุดแรกออกมา หากกระบวนการผลิตเสร็จสมบูรณ์แบบ คาดว่าจะผลิตได้ถึงปีละ 100 ล้านโดส

 

 

ส่วนในประเทศไทยยังคงต้องรอไปจนถึงปี พ.ศ.2559 กว่าที่วัคซีนเข็มแรก ซึ่งวิจัยโดยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จะนำออกมาใช้ได้ โดย ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุษา ทิสยากร หัวหน้าโครงการวิจัยวัคซีนไข้เลือดออก ระบุว่า จากการทดสอบ ขณะนี้วัคซีนรักษาได้ผลประมาณร้อยละ 60 และช่วยลดความรุนแรงของโรคลงได้ร้อยละ 40

(Some images used under license from Shutterstock.com.)