Haijai.com


ทำอาหารกินเอง ลดเสี่ยงโรคเบาหวาน


 
เปิดอ่าน 1855

ทำเอง กินเอง ลดเสี่ยงเบาหวานได้

 

 

งานวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าอาหารโฮมเมด (Homemade Food) หรืออาหารทำเองสไตล์บ้านๆ ที่รังสรรค์ขึ้นเองนั้น สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการพัฒนาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้เป็นอย่างดี โดยผลจากการศึกษาในปี 2015 ในผู้ชาย 41,679 คน และผู้หญิง 57,994 คน กลุ่มอายุที่เท่ากัน

 

 

ซึ่งบางคนมีเชื้อโรคเบาหวาน อันเนื่องมากจากกรรมพันธุ์หรือประวัติทางครอบครัวที่เคยเป็นมา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่รับประทานอาหารโฮมเมดต่อเนื่อง 11 ถึง 14 สัปดาห์ หรือรับประทานอาหารโฮมเมดอย่างน้อยวันละ 2 มื้อ สามารถลดอัตราการพัฒนาของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ลงได้ถึง 12 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่รับประทานอาหารโฮมเมดเพียง 1 มื้อต่อวัน

 

 

อันเนื่องมาจากคุณภาพของอาหารและวัตถุดิบเป็นสำคัญ อีกทั้งอาหารโฮมเมดส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปทางผัก โปรตีน วิตามินมากกว่าแป้ง และไขมัน ซึ่งพบได้มากจากอาหารจานด่วนนอกบ้าน เชื่อแน่ว่าพ่อบ้านแม่บ้านทุกครัวเรือนคงอยากให้แต่สิ่งดีๆ มีประโยชน์กับตนเองและคนที่รักได้ชิมอยู่แล้วไงล่ะ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)