Haijai.com


สุขภาพดีตลอดดี เราทำได้


 
เปิดอ่าน 3812

สุขภาพดีตลอดดี เราทำได้

 

 

เริ่มต้นที่ “การดูแลสุขภาพ” เพราะ “ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” ที่ไม่ว่าใครต่างก็ปรารถนา และสามารถทำให้เป็นจริงได้ด้วยตัวเราเอง

 

 อาหาร รับประทานหลากหลาย ครบ 5 หมู่ ลด “หวาน มัน เค็ม” เพื่อป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอนาคต ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ และดื่มน้ำวันละ 8-10 แก้ว ทั้งนี้ขึ้นกับกิจกรรมที่ทำว่าเสียเหงื่อมากน้อยเพียงใด

 

 

 ออกกำลังกาย การออกกำลังกายที่มีประโยชน์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ต้องเป็นการออกกำลังกายที่ต่อเนื่องไม่หยุดพัก เรียกว่า aerobic exercise เช่น วิ่งจ๊อกกิ้ง เต้นแอโรบิก วันละมากกว่า 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน โดยความหนักของการออกกำลังกายควรอยู่ในระดับปานกลาง คือ ต้องให้อัตราการเต้นของหัวใจขณะออกกำลังกายอยู่ที่ 50-70 เปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดของคนนั้นๆ (อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด คิดจาก 220 ลบด้วยอายุ) กรณีที่มีโรคประจำตัวควรขอคำแนะนำจากแพทย์

 

 

 สุขภาพจิต เริ่มที่การสำรวจตัวเองว่ามีความเครียดหรือมีอาการของโรคซึมเศร้าหรือไม่ อาการเตือนของโรคดังกล่าว เช่น นอนไม่หลับหรือนอนมากกว่าปกติ มีสมาธิน้อยลง หงุดหงิด กระวนกระวาย รู้สึกเบื่อ เซ็ง ไม่อยากพบปะผู้คน รู้สึกตัวเองไร้ค่า ฯลฯ หากมีอาการเหล่านี้ อย่าปล่อยให้เป็นเรื้อรัง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อคำแนะนำที่ถูกต้อง

 

 

ทั้งหมดนี้ เพียงแค่คุณใส่ใจและเริ่มลงมือทำ คุณก็จะมีสุขภาพกายและใจที่ดี เป็นการเริ่มต้นที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

 

 

พญ.ชวิพร มุกตพันธุ์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)