Haijai.com


โยคะกระตุ้นภูมิคุ้มกัน


 
เปิดอ่าน 3099

โยคะกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

 

 

การออกกำลังกายที่เหมาะสมเป็นวิถีทางเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างแท้จริง โยคะ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาโบราณจากแดนภารตะ ก็นับเป็นสิ่งหนึ่งที่มีผลการวิจัยที่ยืนยันถึงผลดีออกมาเรื่อยๆ ดังบทความโดยนักวิจัยชาวเกาหลีที่ตีพิมพ์ใน The Journal of Alternative and Complementary Medicine เมื่อไม่นานมานี้

 

 

ซึ่งได้ศึกษาผลของการฝึกโยคะ ประกอบด้วยการฝึกท่าบริหาร (อาสนะ) การฝึกลมหายใจ (ปราณายาม) การฝึกสติและสมาธิ ในนักศึกษาจำนวน 12 คน เป็นเวลา 12 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับนักศึกษาอีก 13 คน ที่ไม่ได้ฝึกโยคะแล้ว ระดับการเกิดปฏิกิริยาเสื่อมสลาย เนื่องจากอนุมูลอิสระในร่างกายนั้นต่ำกว่า ทั้งยังลดลงจากตอนเริ่มต้นการศึกษา

 

 

และเมื่อเปรียบเทียบระดับของเอนไซม์ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแล้ว ผู้ที่ฝึกโยคะจะมีระดับสารดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มต้นการศึกษา และสูงกว่ากลุ่มควบคุม ทั้งยังมีการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้น

 

 

การฝึกโยคะยังกระตุ้นการหลั่งเซโรโตนิน ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตใจ ดังนั้น โยคะ จึงน่าจะเป็นคำตอบที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาสุขภาพแบบบูรณาการ ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยไม่ต้องหักโหมมากเกินไป

(Some images used under license from Shutterstock.com.)