Haijai.com


เติมผงชูรสกลูตาเมต เพื่อคุณภาพของผู้สูงอายุ


 
เปิดอ่าน 1743

กลูตาเมต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ

 

 

ปัจจุบันสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุหรือผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยมีการคาดการณ์ว่า พ.ศ.2568 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุมากถึง 14.4 ล้านคน เป็นที่ทราบกันดีว่า เมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น การทำงานของระบบต่างๆในร่างกายก็เสื่อมถอยลง และสิ่งหนึ่งที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ คือ การที่ประสาทสัมผัสในการรับรสชาติเสื่อมสภาพ ทำให้มีความอยากอาหารลดลง และรับประทานอาหารได้น้อยลงตามไปด้วย นอกจากนี้ ระบบย่อยอาหารก็มักจะเสื่อมลง และทำงานได้ไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับสารอาหารในปริมาณที่ไม่เหมาะสม และล้มป่วยได้ในที่สุด

 

 

ญี่ปุ่น เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีประชากรผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก มีการศึกษาและวิเคราะห์ปริมาณ กลูตาเมตอิสระ ที่มีในอาหารสำหรับผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาลของญี่ปุ่นพบว่า มีปริมาณต่ำกว่าอาหารที่รับประทานโดยทั่วไป และผู้สูงอายุกว่า 35% ได้รับสารอาหารประเภทโปรตีน และพลังงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน ซึ่งส่งผลต่อภาวะโภชนาการและสุขภาพร่างกายของผู้ป่วย

 

 

จึงมีการศึกษาต่อถึงผลของกลูตาเมตกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยให้ผู้ป่วยอายุเฉลี่ยประมาณ 85 ปี รับประทานอาหารเติมผงชูรส (กลูตาเมต) 0.5% ในอาหารทั้ง 3 มื้อ เป็นเวลา 2 เดือน เพื่อทำการเปรียบเทียบระดับภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยในช่วงเวลาก่อน และหลังได้รับประทานอาหารที่เติมผงชูรส เป็นเวลา 1 เดือนและ 2 เดือน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า

 

 

การเติมผงชูรส (กลูตาเมต) ลงในอาหารผู้ป่วย ช่วยเพิ่มรสอูมามิ หรือรสอร่อยกลมกล่อมให้กับอาหาร ส่งผลให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังทำให้กระเพาะอาหารรับรู้ถึงกลูตาเมต และเกิดการกระตุ้นให้มีการหลั่งน้ำย่อย เพื่อการย่อยอาหารอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งช่วยให้มีการดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้น และได้รับสารอาหารในปริมาณที่เหมาะสมตามความต้องการของร่างกาย โดยการได้รับสารอาหารอย่างเหมาะสมนี้ อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ระบบต่างๆ ภายในร่างกายรวมไปถึงระบบภูมิคุ้มกัน มีการทำงานอย่างสมบูรณ์มากขึ้น

 

 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การเติมผงชูรส (กลูตาเมต) ลงในอาหารผู้ป่วย ช่วยเพิ่มรสอูมามิ หรือรสอร่อยกลมกล่อมให้กับอาหาร ส่งผลให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้กระเพาะอาหารรับรู้ถึงกลูตาเมต และเกิดการกระตุ้นให้มีการหลั่งน้ำย่อย เพื่อการย่อยอาหารอย่ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งช่วยให้มีการดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้น และได้รับสารอาหารในปริมาณที่เหมาะสม ตามความต้องการของร่างกาย

 

 

ดังนั้น การเพิ่มปริมาณกลูตาเมตอิสระ โดยการเติมผงชูรสลงในอาหาร นอกจากจะช่วยเพิ่มรสอูมามิให้แก่อาหารแล้ว ยังมีส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารได้ดีขึ้น และได้รับสารอาหารในปริมาณที่เหมาะสม ทั้งยังมีส่วนช่วยเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันของร่างกาย อันจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยรักษาสุขภาพและส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้นได้

(Some images used under license from Shutterstock.com.)