Haijai.com


เด็กอายุ 0-1 ขวบ มีอาการไข้หวัด มีน้ำมูกไหล


 
เปิดอ่าน 8087

เด็กอายุ 0-1 ขวบ มีอาการไข้หวัด มีน้ำมูกไหล

 

 

Q : เมื่อเด็กอายุ 0-1 ขวบ มีอาการไข้หวัด มีน้ำมูกไหล แพทย์สามารถจ่ายยาลดน้ำมูกให้ทานได้หรือไม่ เพราะเคยได้ยินว่าเด็กเล็กมากไม่ควรให้ทานยาลดน้ำมูก

 

A : กรณีที่เด็กอ่อนไม่สบาย เป็นหวัดน้ำมูกไหล ควรปรึกษาแพทย์เพื่อให้แพทย์ดูอาการ โดยแพทย์อาจสั่งใช้น้ำเกลือ (0.9% normal saline for irrigation) สำหรับหยอดจมูกและ/หรือใช้ลูกยางแดงดูดน้ำมูกออกเพื่อบรรเทาอาการในเบื้องต้น หากอาการไม่ดีขึ้นแพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยาลดน้ำมูกเพื่อบรรเทาอาการได้

 

 

ในแง่ความปลอดภัยในการใช้ยา แม้ว่ายาจะช่วยลดน้ำมูกได้จริง แต่ก็มีผลทำให้เสมหะแห้งเหนียวจนอาจอุดตันหลอดลมได้ เนื่องจากเด็กไม่สามารถขับเสมหะออกได้เองเหมือนผู้ใหญ่ อีกทั้งการใช้ยาลดน้ำมูกในเด็ก อ่อน ยังเสี่ยงต่อการกดการหายใจในเด็กและอาจเกิดอาการชักได้ การใช้ยา จึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ พ่อแม่ควรดูแลอย่างใกล้ชิด และทำความเข้าใจเกี่ยวกับยาของลูก เพื่อให้ใช้ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมถึงไม่ควรใช้ยาเองหากไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์

 

 

ทีมเภสัชกรโรงพยาบาล BNH

(Some images used under license from Shutterstock.com.)