Haijai.com


ลูกชายชอบหยิบ จับสิ่งของรอบตัวเอามาเป็นของเล่น


 
เปิดอ่าน 1949
 

ลูกชายชอบหยิบ จับสิ่งของรอบตัวเอามาเป็นของเล่น

 

 

Q : ตอนนี้ลูกชายอายุ 1.7 ขวบ สังเกตเห็นว่าลูกเป็นเด็กที่ชอบหยิบ จับสิ่งของรอบตัวเอามาเป็นของเล่น ไม่ทราบว่าของเล่นที่เหมาะกับลูกควรจะเป็นของเล่นประเภทไหนคะ เพื่อที่จะได้ส่งเสริมพัฒนาการของลูกไปในตัว

 

 

A : การที่เด็กอายุ 1-2 ปี ดูซน ชอบปีนป่าย หยิบจับของต่างๆ เนื่องมาจากความสนใจ อยากรู้ อยากเห็น ซึ่งเด็กๆ จะเรียนรู้มาจากการเล่นสิ่งต่างๆ รอบตัว ผ่านการเห็น การสัมผัสของ การดม อม ซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดการเรียนรู้จดจำสิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างมหาศาล ตัวของพ่อแม่ คือ ของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับเด็กวัยนี้ และการที่พ่อแม่เล่นด้วยเช่น เล่นซ่อนหา เล่นจ๊ะเอ๋ จะช่วยให้เด็กเรียนรู้เรื่องของความมีอยู่ของวัตถุ ทั้งๆ ที่อาจมองไม่เห็น แต่ถ้าเป็นของเล่นก็ควรเป็นของเล่นที่มีหลายรูปแบบไม่อันตรายจากสีที่ใช้เพราะเด็กจะเอามาอม กัด จับและปาอยู่บ่อยครั้งจนจำได้ ความสามารถของเด็กจะพัฒนาขึ้นอย่างมากถ้ามีผู้ใหญ่ชี้ชวนให้เด็กเล่นหลากหลายรูปแบบ

 

 

ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)