Haijai.com


ลูกสาวอายุ 4 ขวบ เป็นเด็กที่พูดไม่เพราะ


 
เปิดอ่าน 2056
 

ลูกสาวอายุ 4 ขวบ เป็นเด็กที่พูดไม่เพราะ

 

 

Q : ลูกสาวอายุ 4 ขวบ เป็นเด็กที่พูดไม่เพราะ ทั้งๆ ที่ทุกคนที่บ้านก็พูดเพราะและเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็น ไม่ทราบว่าจะสามารถปรับพฤติกรรมให้กับลูกได้อย่างบ้างคะ เพราะเวลาที่พาลูกออกนอกบ้านด้วย แล้วเวลามีคนเข้ามาทักทาย ลูกชอบพูดไม่ดีเข้าใส่ ดิฉันกลัวว่าพฤติกรรมไม่ดีนี้จะติดตัวลูกไปจนโตค่ะ

 

 

A : ปรับพฤติกรรมทำได้ไม่ยากค่ะ ถ้าเข้าใจสาเหตุและสภาพแวดล้อม โดยค้นหาว่าการพูดไม่เพราะของเด็กเกิดขึ้นที่ใด ที่บ้านหรือที่โรงเรียนหรือเป็นเฉพาะเวลาอารมณ์ไม่ดี เกิดกับใครกับพ่อหรือแม่ หรือพี่เลี้ยง และเวลาที่พูดไม่เพราะเด็กจะได้รับอะไรจากพ่อแม่เช่น พอเด็กพูดไม่เพราะ พ่อแม่ก็เข้ามาให้ความสนใจมากกว่าปกติหรือไม่ วิธีการแก้ไขโดยแก้ที่สาเหตุก่อน แล้วค่อยมาลดพฤติกรรมที่ไม่ดี คือ ทุกครั้งที่พูดไม่เพราะเวลาออกนอกบ้าน ก็พากลับบ้านเลย แสดงว่าลูกของคุณยังไม่พร้อมที่จะออกมาอยู่ในสังคม แต่ถ้าพูดเพราะก็ให้ชมทันทีโดยไม่ต้องสั่งสอนต่อ ถ้าทำเบื้องต้นแล้วยังไม่ได้ผลก็พามาพบแพทย์ค่ะ

 

 

ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)