Haijai.com


กรดยูริกสูง เสี่ยงไตวายเรื้อรัง


 
เปิดอ่าน 2049

ยูริกสูง เสี่ยงไตวาย

 

 

กรดยูริกเป็นสารที่เกิดขึ้นจากการเมแทบอลิซึมพิวรีนทั้งจากภายในร่างกายเอง (80%) และจากอาหารที่รับประทานเข้าไป (20%) ทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่า ระดับกรดยูริกที่สูงในร่างกายจนสะสมในน้ำไขข้อ จะทำให้เกิดการอักเสบของข้อหรือที่เรียกว่าโรคเกาต์ขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลร้ายของกรดยูริกที่สูงจนเกินไป ไม่ได้จบลงแค่ข้อต่อ แต่ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตวายเรื้อรังอีกด้วย ดังงานวิจัยจากไต้หวันที่ตีพิมพ์เมื่อไม่นานมานี้ใน Journal of Nephrology ได้ยืนยันเอาไว้

 

 

คณะนักวิจัยนำทีมโดยคุณโจวได้ติดตามการเกิดโรคไตวายเรื้อรังในผู้ป่วยจำนวน 3,605 คน เป็นเวลาประมาณ 5 ปีกว่าๆ คณะนักวิจัยได้แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ที่มีระดับกรดยูริกต่ำ (น้อยกว่า 6.0 มิลลิกรัม/เดซิลิตรในเพศหญิง และ 7.0 มิลลิกรัม/เดซิลิตรในเพศชาย ทั้งตอนเข้าร่วมการศึกษา และตอนติดตามผลที่ 5 ปีให้หลัง)

 

 

ผู้ที่มีระดับกรดยูริกในเลือดสูง (ตั้งแต่ 6.0 มิลลิกรัม/เดซิลิตรในเพศหญิง และ 7.0 มิลลิกรัม/เดซิลิตรในเพศชาย) ผู้ที่มีระดับกรดยูริกในเลือดเพิ่มขึ้น (ระดับกรดยูริกที่ตอนติดตามผลเพิ่มขึ้นเป็น 7.0 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไป (ชาย) หรือ 6.0 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไป (หญิง) ขณะที่ระดับในตอนเข้าร่วมการศึกษามีค่าน้อยกว่านี้)

 

 

และผู้ที่มีระดับกรดยูริกในเลือดลดลง (ระดับกรดยูริกตอนติดตามผลลดลงน้อยกว่า 7.0 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (ชาย) หรือ 6.0 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (หญิง) ในขณะที่ตอนเข้าร่วมการศึกษามีค่าสูงกว่านี้)

 

 

ผลปรากฏว่า ผู้ที่มีระดับกรดยูริกในเลือดสูงหรือมีระดับกรดยูริกในเลือดเพิ่มขึ้น เสี่ยงต่อการเป็นโรคไตวายเรื้อรังมากกว่ากลุ่มที่มีระดับกรดยูริกในเลือดต่ำถึง 2.05 เท่า และ 1.90 เท่าตามลำดับ นอกจากนี้ระดับกรดยูริกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยังเกี่ยวข้องกับค่าไขมันตัวดี (เอชดีแอล) และอัตราการกรองของไตที่ลดลงอีกด้วย

 

 

ดังนั้น การติดตามระดับกรดยูริกในเลือด จึงเป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่ง ผู้ที่มีระดับกรดยูริกในเลือดสูงควรงดอาหารที่มีพิวรีนสูง (ยอดผักและเครื่องในสัตว์) ตลอดจนพบแพทย์เพื่อพิจารณารับยาลดกรดยูริกในเลือด

 

 

ไตวายเรื้อรัง โรคไตวายเรื้อรัง - สุขภาพ - Haijai.com

 

คนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังเพิ่มขึ้น เสี่ยงไตวาย

 

ไตวายเรื้อรัง โรคไตเรื้อรังคืออะไร - สุขภาพ - Haijai.com

 

บำบัดทดแทนไต บรรเทาโรคไตวายเรื้อรัง - สุขภาพ - Haijai.com

 

กินเค็มหัวใจพัง ไตวาย ความดันขึ้น - สุขภาพ - Haijai.com

 

โรคไตกับคุณแม่ตั้งครรภ์ - Haijai.com

 

โรคไต ป้องกันได้แค่ดูแลการเลือกอาหาร

 

โรคไต คืออะไร - สุขภาพ - Haijai.com

 

เป็นโรคไตเรื้อรังตั้งครรภ์ได้ไหม - แม่ตั้งครรภ์ - Haijai.com

(Some images used under license from Shutterstock.com.)