Haijai.com


หยุดหายใจในขณะนอนหลับ ทำความจำเสื่อม


 
เปิดอ่าน 1505

หยุดหายใจในขณะนอนหลับ ทำความจำเสื่อม

 

 

คนเราบางคนเมื่อนอนหลับจะมีการหยุดหายใจเกิดขึ้น โดยเฉพาะในคนอ้วนหรือคนที่น้ำหนักเกินมากๆ มีหลักฐานว่า 2 สิ่งนี้มีความสัมพันธ์กัน รายงานการศึกษาขนาดใหญ่และติดตามผลเป็นเวลานานได้ระบุถึงเรื่องการหยุดหายใจระหว่างนอนหลับ กับอาการเริ่มแรกของความจำเสื่อม หรืออาการเริ่มแรกของโรคอัลไซเมอร์ไว้ว่า

 

 

คนที่มีการหยุดหายใจขณะนอนหลับเริ่มมีอาการความจำเสื่อมที่อายุ 77 ปี ส่วนคนที่ไม่มีภาวะนี้ จะเริ่มมีอาการความจำเสื่อมที่อายุประมาณ 90 ปี ดังนั้น จึงได้มีการแนะนำให้รักษาภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ เพราะนอกจากเหตุผลในแง่ความจำเสื่อมแล้ว การหยุดหายใจดังกล่าวยังทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง และสมองขาดเลือดเฉียบพลัน (อัมพาต อัมพฤกษ์) ซึ่งเป็นโรคที่อันตรายด้วยเช่นกัน

 

 

รู้ทันอัลไซเมอร์ ก่อนลืมคนที่คุณรัก - สุขภาพ - Haijai.com

 

โรคสมองเสื่อม โรคอัลไซเมอร์ - สุขภาพ - Haijai.com

 

โรคอัลไซเมอร์เกิดจากความอ้วนทำสมองเสื่อม - สุขภาพ - Haijai.com

 

น้ำมันมะพร้าวเยียวยาอัลไซเมอร์

 

ผู้ป่วยอัลไซเมอร์มีลุ้นกู้ความจำคืนได้ - สุขภาพ - Haijai.com

 

อัลไซเมอร์ กับของเล่นราคาถูก - เด็กโต - Haijai.com

 

สมองเสื่อมอาจเพราะขาดวิตามินดี - สุขภาพ - Haijai.com

 

ใช้สมองคิดคำนวณเวลาช็อปปิ้ง ลดเสี่ยงอัลไซเมอร์ - สุขภาพ

 

กาแฟช่วยลดอัลไซเมอร์

 

เตือนขาดวิตามินดี มีแนวโน้มอัลไซเมอร์สูง 120%

(Some images used under license from Shutterstock.com.)