Haijai.com


สอนเรื่องการเข้าสังคมให้เด็กอายุประมาณเท่าไหร่


 
เปิดอ่าน 1550
 

สอนเรื่องการเข้าสังคมให้เด็กอายุประมาณเท่าไหร่

 

 

Q : การสอนเรื่องการเข้าสังคมให้กับเด็ก ควรต้องเริ่มตอนเด็กอายุประมาณเท่าไหร่ และควรสอนในเรื่องใดให้กับเด็กคะ เพื่อให้เด็กสามารถปรับตัวอยู่ และเข้ากับทุกคนรอบข้างได้ในทุกๆ สถานการณ์

 

 

A : พ่อแม่ คือสังคมแรกของเด็ก รองลงมา คือคนในบ้าน คนในครอบครัว การสอนจะเริ่มโดยการทำให้เด็กรู้จักคนๆ นั้น และอยู่ร่วมกันได้โดยที่แต่ละฝ่ายต่างมีสุข ไม่เดือดร้อน การที่จะอยู่รวมกันได้จะต้องอยู่ภายใต้กฏเกณฑ์กติกาที่เหมาะสม พ่อแม่ที่ตามใจลูกมาก ทั้งๆ ที่ตัวเองก็ยอมสูญเสียบางอย่างเพื่อให้ลูกได้ดั่งใจ ยอมทำงานบ้านไปทั้งหมด เพราะกลัวว่าลูกจะเหนื่อย ขนาดพ่อแม่ยังสอนให้เด็กเอาเปรียบคนที่มีบุญคุณให้มากที่สุดแล้ว จึงเป็นเหตุทำให้เด็กไม่ยอมปรับตัวเข้ากับคนอื่นนอกบ้าน เห็นแก่ตัว

 

 

วิธีสอน คือจะต้องมีการปรับกฎเกณฑ์ไปตามอายุเด็ก เช่น วัย 0-2 ปี ให้เด็กได้หัดช่วยตัวเอง ถอดกางเกงเอง กินข้าวเอง เพราะยิ่งช่วยตัวเองได้มากเท่าไร ก็จะช่วยผู้อื่นได้มากเท่านั้น ผู้ให้มักเป็นสุข และเป็นที่รัก วัยอนุบาลเป็นช่วงที่เด็กสนใจที่จะเลียนบบพ่อแม่ ต้องปล่อยให้หัดช่วยงานบ้าน และเพิ่มการช่วยเหลือตนเองโดยให้อาบน้ำ แต่งตัว กินข้าวเองให้มากที่สุด ฝึกการเล่นรวมกับคนอื่น ช่วงวัยเรียน ให้ทำงานบ้านสม่ำเสมอ เพราะเท่ากับตอกย้ำในการทำดีต่อพ่อแม่ ฝึกสอนให้เล่นได้หลายแบบ เพราะการเล่นกับการอยู่ในกติกา จะเป็นรากฐานในการเข้าสังคมที่ดี ถ้ามารวมกับการที่เด็กใจดี มีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่น เด็กก็จะกลายเป็นคนที่มีเพื่อนรัก

 

 

ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)