Haijai.com


วิตามินดีต่ำ กระทบการทำงานสมอง


 
เปิดอ่าน 1848

วิตามินดีต่ำ กระทบการทำงานสมอง

 

 

สารอาหารแต่ละชนิดไม่ได้มีเพียงแค่บทบาทใดบทบาทหนึ่ง หากแต่มีบทบาทที่หลากหลาย วิตามินดีก็เป็นหนึ่งในนั้น บทบาทของวิตามินดีไม่ได้จำกัดเพียงการทำให้แคลเซียมถูกดูดซึมดีขึ้น ซึ่งมีความสำคัญต่อกระดูกที่แข็งแรง หากงานวิจัยจากอเมริกา ซึ่งตีพิมพ์ใน JAMA Neurology เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของวิตามินดีต่อกระบวนการรับรู้ของผู้สูงอายุ

 

 

งานนี้ได้ศึกษาผู้สูงอายุจำนวน 382 คน ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 75.5 ปี โดยติดตามผลเป็นรายปี (เฉลี่ยติดตามผล 4.8 ปี) และมีการเจาะวัดค่าระดับวิตามินดีในเลือด ผลปรากฏว่า ผู้ที่มีภาวะหลงลืมจะมีระดับวิตามินดีในเลือดต่ำกว่าผู้มีกระบวนการรับรู้ปกติ การขาดวิตามินดียังลดความจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตของตนและการทำงานของสมองด้านการจัดการ (ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการวางแผน) อย่างไรก็ตามการเสริมวิตามินดีจะช่วยให้การทำงานของสมองดีขึ้นหรือไม่นั้น ยังเป็นสิ่งที่ต้องการการศึกษาต่อไป

 

 

แต่ก่อนที่จะถึงขั้นเสริมวิตามินดี พวกเราควรหาทางเลือกดูแลสมองด้วยการรับประทานอาหารที่เหมาะสม วิตามินดีสามารถพบได้ในปลาที่มีเนื้อมัน (เช่น ปลาแซลมอนและทูน่า นม ตลอดจนการรับแสงแดดอ่อนๆ ในยามเช้า สามารถทำให้ร่างกายสร้างวิตามินดีขึ้นมาได้ เนื่องจากวิตามินดีเป็นวิตามินที่ละลายในไขมัน จึงมีโอกาสสะสมในร่างกายได้มาก ถ้าเสริมมากเกินไปอาจจะเกิดผลข้างเคียง เช่น แคลเซียมไปเกาะตามเนื้อเยื่ออ่อนต่างๆ ของร่างกาย คลื่นไส้ อาเจียน การรับวิตามินดีจากอาหารและแสงแดดอ่อนๆ ยามเช้าจึงน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด ผู้ที่จะเสริมวิตามินดีควรปรึกษาแพทย์เสียก่อน

(Some images used under license from Shutterstock.com.)