Haijai.com


โรคอัลไซเมอร์เกิดจากความอ้วนทำสมองเสื่อม


 
เปิดอ่าน 1794

ความอ้วนทำสมองเสื่อมเร็ว

 

 

ความอ้วนไม่ดีหลายอย่างรวมทั้งทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้เร็วกว่าธรรมดาด้วย จากการศึกษาใหม่ล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสาร Molecular Psychiatry บ่งชี้ว่าความอ้วนในคนที่อายุ 50 ปี ทำให้สมองเสื่อมเร็วกว่าคนไม่อ้วน

 

 

การศึกษานี้ทำในคนอเมริกันจำนวน 1,300 คน โดยดูที่ค่าดัชนีมวลกาย และตรวจติดตามคนกลุ่มนี้เป็นเวลานานเฉลี่ย 14 ปี ซึ่งจากการศึกษาพบว่าในคนกลุ่มนี้มีอยู่ 142 คน เป็นโรคอัลไซเมอร์โดยเฉลี่ยที่อายุ 83 ปี

 

 

งานวิจัยทำโดยสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริการะบุว่า “ทุก 1 หน่วยของค่าดัชนีมวลกายที่เพิ่มขึ้นจากปกติ (เช่น เพิ่มจาก 25 เป็น 26) ที่อายุ 50 ปี คนเหล่านั้นจะเกิดโรคอัลไซเมอร์เร็วขึ้นโดยเฉลี่ย 6.5 เดือน” นอกจากนี้ในรายงานยังระบุด้วยว่า จากการศึกษาสมองของคนเหล่านี้ พบว่าทุกหน่วยค่าดัชนีมวลกายที่เพิ่มขึ้นจะพบการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของสมองเพิ่มขึ้น เป็นสัดส่วนตรง การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นสัญญาณของโรคอัลไซเมอร์

 

 

ผู้วิจัยกล่าวว่าการค้นพบนี้มีความสำคัญ เพราะทำให้เรารู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างความอ้วนและการเกิดโรคอัลไซเมอร์มากขึ้น และทำให้เรารู้ว่าการรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคอัลไซเมอร์เมื่ออายุมากขึ้น หรือเกิดขึ้นช้ากว่าคนอื่น

 

 

โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคสมองเสื่อมที่ร้ายแรงและพบบ่อยที่สุดในบรรดาโรคสมองเสื่อมทั้งหลาย คนทั่วโลกป่วยด้วยโรคนี้ราว 50 ล้านคน และมีอุบัติการณ์ของผู้ป่วยรายใหม่อยู่ที่ 7.7 ล้านรายต่อปี ความอ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยกลางคนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกแสดงให้เห็นว่า ทั่วโลกมีพลเมืองประมาณ 7 พันล้านคน โดยมีคนที่น้ำหนักเกิน (ดัชนีมวลกาย 25-30) จำนวน 1.9 พันล้านคน และมีคนอ้วน (ดัชนีมวลกายมากกว่า 30) ประมาณร้อยละ 13

 

 

โรคอ้วนไม่ดีหลายอย่าง นอกจากเรื่องของความสวยความงามแล้ว ยังทำให้เกิดโรคตามมามากมาย ทั้งเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ หัวใจขาดเลือด ไตวาย และที่เพิ่มมาใหม่คือ สมองเสื่อมเร็วกว่าปกติ สมกับสุภาษิตที่ว่า “อ้วน หนัก หนา ปรมาโรคา”

(Some images used under license from Shutterstock.com.)