Haijai.com


ดูทีวีนานเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก


 
เปิดอ่าน 1824

ดูทีวีนานเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

 

 

เวลาที่ว่างจนไม่รู้จะทำอะไร หลายคนคงหันไปเปิดทีวีดูฆ่าเวลา นับตั้งแต่การประดิษฐ์ทีวีขาวดำเมื่อ พ.ศ.2468 เทคโนโลยีการส่งภาพและเสียงก็เจริญก้าวหน้ามากขึ้น ดังในปัจจุบันที่มีทีวีดิจิตอลที่คมชัดทั้งภาพและเสียง มีเนื้อหาสาระที่หลากหลาย ทำให้เพลิดเพลินเสมือนไปอยู่ในอีกโลกหนึ่ง อย่างไรก็ตามการดูทีวีก็ควรมีการกำหนดเวลาไม่ควรนั่งแช่ทั้งวัน เพราะนอกจากจะพลาดกิจกรรมอย่างอื่นที่สำคัญและเป็นประโยชน์แล้ว การดูทีวีมากเกินไป อาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ซึ่งตามสถิติในปี พ.ศ.2555 มะเร็งชนิดนี้พบมากเป็นอันดับที่ 2 ในประชากรไทยทั้งสองเพศ

 

 

เฉาและนักวิจัยจากสหรัฐอเมริกาได้รายงานถึงความสัมพันธ์ที่น่ากลัวนี้ในวารสาร Cancer Causes and Control ที่ตีพิมพ์เมื่อเร็วๆ นี้ พวกเขาได้ศึกษาชายอเมริกันจำนวน 51,529 คน ซึ่งมีอายุ 40-75 ปี ในขณะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการศึกษาในปี พ.ศ.2529 ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะถูกติดตามผลทุก 2 ปี จนกว่าจะเสียชีวิตหรือถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554

 

 

ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ที่ใช้เวลากับการดูทีวีเป็นเวลานาน (ก่อนที่จะได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยด้วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก) มักใช้เวลาส่วนมากกับชีวิตที่เฉื่อยชา ไม่ค่อยออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ ที่สำคัญคือยิ่งใช้เวลาดูทีวีนานขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งเสี่ยงต่อการตายด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักมากขึ้น

 

 

โดยผู้ที่ใช้เวลาดูทีวี 21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขึ้นไป มีความเสี่ยงคิดเป็น 2.20 เท่าของผู้ดูทีวีน้อยกว่า 21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เมื่อตัดตัวแปรอื่นที่อาจส่งผลต่อความเสี่ยงดังกล่าว เช่น อายุตอนที่ถูกวินิจฉัย ปีที่วินิจฉัย ระยะของโรค การออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ ค่าดัชนีมวลกาย พลังงานจากอาหาร) แต่อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการนั่งที่บ้าน ที่ทำงาน หรือขณะขับรถ ไม่มีความสัมพันธ์กับการตายด้วยโรคมะเร็งหรือการตายจากสาเหตุอื่นๆ

 

 

ผู้วิจัยยังศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดูทีวี หลังจากที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก กับการตายด้วยมะเร็งชนิดดังกล่าว และการตายจากสาเหตุอื่นๆ ผลปรากฏว่าคนที่มักใช้เวลาอยู่ที่หน้าจอทีวี มักหมดเวลาไปกับการดูทีวี ตั้งแต่ก่อนถูกวินิจฉัย จำนวนชั่วโมงที่ดูทีวีหลังจากถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก สัมพันธ์กับการตายด้วยโรคดังกล่าวเช่นกัน แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ โดยผู้ที่ใช้เวลาหน้าจอทีวีตั้งแต่ 21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีความเสี่ยงที่จะตายจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มากกว่าผู้ที่อยู่หน้าจอน้อยกว่า 21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ประมาณ 1.79 เท่า) และไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่แช่อยู่หน้าจอกับการตายด้วยสาเหตุอื่นๆ

 

 

สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์อันน่าสะพรึงกลัวนี้ ตามความเห็นของผู้วินิจฉัยคือ ความสันพันธ์ระหว่างการดูทีวีกับความอ้วน โดยการศึกษาอื่นๆ พบว่ายิ่งดูทีวีมาก เส้นรอบเอวก็ยิ่งมากตาม นอกจากนี้การดูทีวียังสัมพันธ์กับชีวิตที่เฉื่อยชา และชีวิตที่เฉื่อยชาก็สัมพันธ์กับกระบวนการอักเสบในร่างกาย และการตายจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

 

 

การแสวงหาความบันเทิงแก่ชีวิตควรมาจากกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ใช่จากการดูทีวีเพียงอย่างเดียว การออกกำลังกายเป็นตัวเลือกที่ดี และควรดูทีวีเฉพาะรายการที่อยากดู หรือเพื่อติดตามข่าวสาร ไม่ควรนั่งแช่หน้าทีวีตลอดวัน เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ และได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

(Some images used under license from Shutterstock.com.)