Haijai.com


สุดยอดโรคมะเร็งร้ายในผู้หญิง


 
เปิดอ่าน 2144

รู้จักไว้ มะเร็งร้ายในผู้หญิง

 

 

สมัยก่อนนั้นมะเร็งปากมดลูกถูกพบว่าเป็นปัญหาสุขภาพในผู้หญิงมากที่สุด และมีอัตราเสียชีวิตจากโรคนี้สูงที่สุด แต่ปัจจุบันกลับพบอัตราการเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่ามะเร็งปากมดลูก อันเนื่องมาจากวิถีชีวิตและการบริโภคที่ค่อนข้างส่งเสริมให้เกิดโรคได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามประเภทของมะเร็งคร่าชีวิตผู้หญิงไปมากที่สุดก็กลับเป็น “มะเร็งรังไข่” เนื่องจากเป็นโรคที่ไม่แสดงอาการ ตรวจหาได้ยาก และมีวิธีป้องกันที่ยังไม่ชัดเจน คนไข้ที่พบว่าตัวเองเป็นมะเร็งรังไข่ส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะท้ายๆ แล้ว ยกเว้นกรณีที่คนไข้เข้ารับการตรวจอย่างต่อเนื่อง

 

 

สุดยอด มะเร็งร้ายในผู้หญิง

 

มะเร็งรังไข่ (Ovarian Cancer) คือ โรคร้ายที่เราคุ้นหูกันมานานหลายสิบปี แต่แม้ในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถระบุถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดโรคได้อย่างชัดเจน อีกทั้งมะเร็งรังไข่ยังมีมากกว่า 30 ชนิด และมีปัจจัยการเกิดโรคจากกรรมพันธุ์อยู่เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น โดยคนไข้ที่พบว่ามีประวัติญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวเคยเป็นโรค ควรเข้ารับการตรวจเช็คถือเป็นวิธีที่ทำให้คนไข้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที แต่โดยส่วนมากแล้วคนไข้มักจะเข้ารับการรักษาเมื่อมะเร็งอยู่ในระยะเรื้อรังไปแล้ว ทำให้ยากต่อการรักษาและเสียชีวิตลงได้ในที่สุด

 

 

มะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer)

 

ร้อยละ 99 เปอร์เซ็นต์เกิดจากเชื้อไวรัส HPV (Human Papilloma Virus) และเป็นมะเร็งชนิดเดียวในร่างกายที่เราสามารถหาวิธีป้องกันล่วงหน้าได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากข้อมูลความรู้ที่กว้างขวางมากขึ้นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการป้องกัน โดยการฉีดวัคซีน และการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (HPV Test) และ Pap Test อีกทั้งระยะการเกิดโรคก็ยังต้องอาศัยเวลานับปี จึงมีอาการชัดเจน

 

 

ดังนั้น คนไข้จึงมีเวลาพอที่จะสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้มะเร็งปากมดลูกยังมีช่วงที่เรียกว่า “ระยะก่อนมะเร็ง” คือระยะที่ยังไม่ใช่มะเร็ง แต่หากไม่ได้รับการรักษา ก็จะทำให้เป็นมะเร็งได้ในที่สุด ซึ่งในระยะก่อนมะเร็งในบางคนอาจยาวนานถึง 10 ปี ฉะนั้น คนไข้ที่เข้ารับการตรวจเป็นระยะ ก็จะมีโอกาสตรวจพบโรคได้เร็ว พร้อมทำการรักษาตัดตอนก่อนจะลุกลามไปเป็นมะเร็งระยะลุกลาม

 

 

อายุมดลูกก็มีผล

 

สาเหตุอันดับสองที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้ง่ายขึ้น คือ อายุขัยของมดลูก โดยเฉพาะผู้หญิงที่อายุ 40 ปีขึ้นไป ควรสังเกตการณ์ว่าประจำเดือนว่ายังปกติดีอยู่หรือไม่ หากพบความผิดปกติก็ไม่ควรนิ่งนอนใจว่า อยู่ในวัยใกล้หมดประจำเดือน เพราะเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์พบว่า อาการของมะเร็งโพรงมดลูกคือ มีภาวะประจำเดือนที่ผิดปกติ เช่น จำนวนประจำเดือนที่มากขึ้น ระยะการมาของประจำเดือนที่เร็วขึ้น ระยะการมาของประจำเดือนที่ไม่คงที่ โดยเฉพาะลักษณะประจำเดือนที่เป็นก้อน เหล่านี้ควรเข้ารับการตรวจเช็คแต่เนิ่นๆ

 

 

รักษาอย่างไรให้หายขาด

 

โอกาสหายจากโรคมะเร็งมีอยู่ค่อนข้างสูง และมีความเป็นไปได้หากได้รับการตรวจหาแต่เนิ่นๆ และได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี เช่น การผ่าตัดอย่างถูกวิธีของโรคมะเร็ง เนื่องจากมะเร็งเหล่านี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้เพียงการตัดมดลูกทิ้งอย่างเดียว ยิ่งหากได้รับการผ่าตัดแบบผิดวิธีก็อาจทำให้เชื้อมะเร็งกระจายตัวไปยังอวัยวะส่วนอื่นได้

 

 

นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยการฉีดวัคซีนและเป็นที่ยืนยัน แล้วว่า ใช้ได้เห็นผลจริง เฉลี่ย 70-80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป โดยจะเป็นการฉีดวัคซีน 3 เข็ม แล้วจะมีภูมิต้านทานสำหรับโรคมะเร็งปากมดลูกไปอย่างยาวนานถึงเกือบตลอดชีวิต ซึ่งถือเป็นความสำเร็จมากที่สุดของวัคซีนที่ใช้ในการรักษาโรคเลยก็ว่าได้ เพราะแม้แต่วัคซีนไข้หวัดก็ยังต้องเข้ารับการฉีดทุกปี และยังให้ผลสัมฤทธิ์ในการป้องกันเพียง 50 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น อีกทั้งการรับวัคซีนมะเร็งปากมดลูกชนิดดังกล่าวจะไม่ส่งผลข้างเคียงหรืออันตรายใดๆ ต่อสุขภาพ แต่ควรผ่านการตรวจสุขภาพก่อนฉีดวัคซีน ทั้งยังสามารถเข้ารับการฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป จนถึงวัยผู้ใหญ่ โดยไม่มีผลเสียใดๆ ตามมาอย่างแน่นอน

 

 

นอกจากนี้ยังมีมะเร็งเต้านม (Breast Cancer) ที่ยังคงเป็นโรคร้ายอันดับต้นๆ ของหญิงไทย พร้อมฝากคำแนะนำถึงผู้หญิงหลายคนที่มีความเข้าใจว่า การใช้ยาฮอร์โมนเพศหญิงในการรักษาโรคอะไรก็แล้วแต่ จะยิ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมได้มากขึ้นว่า หากผู้ป่วยมีข้อบ่งชี้ที่จำเป็นต้องใช้ฮอร์โมนเพศหญิง ก็ควรต้องใช้และควรอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องรับประทาน แต่ถ้าต้องรับประทานก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัว

 

 

Cancer Tips

 

วิธีป้องกันมะเร็งขึ้นอยู่กับตัวเรา 50 เปอร์เซ็นต์ การเข้าพบแพทย์อีก 50 เปอร์เซ็นต์ เพราะเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปแล้วว่า สาเหตุของการเกิดมะเร็งส่วนหนึ่งมาจากสภาวะร่างกายสูญเสียสมดุล และภูมิต้านทานของเราเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้พันธุกรรม (Gene) ที่ทำหน้าที่ในการกำจัดเชื้อร้ายในร่างกาย เกิดความอ่อนแอและทำงานต่ำลง ทำให้เชื้อมะเร็งที่แฝงอยู่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น การพักผ่อนให้เพียงพอ การออกกำลังกายสม่ำเสมอ เลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะและไม่เครียด จะเป็นการช่วยสร้างความแข็งแรงให้ยีนได้อย่างสมบูรณ์

 

 

Top Trick

 

โดยธรรมชาติของผู้หญิงแล้ว มดลูกจะมีความหนาตัวในช่วงวัยเจริญพันธุ์ เพื่อรองรับการตั้งครรภ์ แต่สำหรับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน เยื่อบุโพรงมดลูกควรบางลง ซึ่งหากพบว่าเยื่อบุโพรงมดลูกยังมีความหนาตัวอยู่ก็ถือว่าเป็นสิ่งผิดปกติอย่างหนึ่งเช่นกัน ในกรณีที่เยื่อบุโพรงมดลูกมีความหนาตัวผิดปกติ อาจทำให้เลือดออกทางช่องคลอดได้ คนไข้จึงควรเข้าพบและปรึกษาถึงวิธีแก้ไขจากแพทย์ในทันที

 

 

นพ.วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล

สูติ-นรีแพทย์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)