Haijai.com


สาเหตุการเกิดตุ่มน้ำหลังจากการครอบแก้ว


 
เปิดอ่าน 5295

ตุ่มน้ำหลังหมอจีนครอบแก้ว

 

 

จากตำราการฝังเข็มรมยาในศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่ใช้เรียนในปัจจุบัน แพทย์จีนนภษร แสงศิวะฤทธิ์ ยืนยันว่า ควรระมัดระวังไม่ให้เกิดตุ่มน้ำ มิเช่นนั้นผู้ป่วยจะเจ็บปวดจากผิวหนังไหม้ ซึ่งรักษาหายช้า รวมถึงอาจเป็นสาเหตุให้ติดเชื้อตามมา

 

 

อย่างไรก็ตาม บางบทความที่ตีพิมพ์ในนิตยสารฝังเข็มของจีน สนับสนุนการครอบแก้วให้เกิดตุ่มน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาด้วยการวินิจฉัยสีของตุ่มน้ำเพื่อประเมินโรค แต่ความรู้นี้ยังไม่มีผลการวิจัยที่ยืนยันแน่ชัด

 

 

สาเหตุของการเกิดตุ่มน้ำหลังจากการครอบแก้วมีหลายอย่าง ดังนี้

 

1.ตำแหน่งที่ครอบแก้ว เช่น บริเวณต้นขาด้านใน บริเวณสีข้าง บริเวณหน้าท้อง เป็นต้น

 

 

2.ระยะเวลา อาจนานเกินไป โดยปกติใช้เวลานาน 5-15 นาที ขึ้นอยู่กับอาการและภาวะโรค

 

 

3.อายุ เพศ ภาวะโรค เช่น ถ้าร่างกายมีความชื้นมากอาจเกิดตุ่มน้ำได้ง่าย จึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

 

 

4.ฤดู สภาพอากาศ เช่น ถ้าสภาพอากาศร้อนอาจเกิดตุ่มน้ำได้ ง่ายกว่าอากาศหนาวเย็น

(Some images used under license from Shutterstock.com.)