Haijai.com


การเกิดเป็นเปรต อสุรกาย


 
เปิดอ่าน 5733

เปรต อสุรกาย

 

 

เปรตกับอสุรกายจะมีส่วนที่คล้ายกันพอสมควร ผมจึงขอพูดรวมกัน โดยทั่วไปแล้วเรามักจะคิดว่าเปรตนั้นจะต้องสูง ผอม ปาก เท่ารูเข็ม ความจริงแล้วเปรตนั้นยังมีอีกหลายรูปแบบ เช่น เปรตบางประเภทนั้นมีผิวพรรณที่งามเหมือนดังเทวดา แต่ปากเหมือนปากหมู หรือปากมีกลิ่นเหม็น เพราะว่าตอนเป็นมนุษย์มีการสำรวมทางกายเป็นอย่างดี แต่ไม่สำรวมทางวาจา (ปากไม่ค่อยดี) ลักษณะของเปรตยังแตกต่างออกไปได้อีก ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เป็นมนุษย์ได้ทำกรรมอะไรไว้กับผู้อื่น ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่จะเป็นเปรตนั้นกำลังชดใช้กรรมในส่วนที่ไม่ได้เป็นกรรมหนัก หรืออาจเป็นทางผ่านก่อนที่จะไปเป็นเทวดา หรือตกนรก

 

 

ความทุกข์ยากลำบากของเปรตก็คือ เปรตไม่สามารถหากินเองได้เหมือนสัตว์เดรัจฉานหรือคน เปรตบางประเภทต้องกินร่างกายตัวเองเพื่อให้อยู่รอด เปรตบางประเภทจะต้องทุกข์ทรมานเพราะจะต้องรอทานที่อุทิศโดยญาติหรือมิตรเท่านั้น

 

 

เรื่องเศร้าอย่างหนึ่งก็คือ บางคนที่ตอนมีชีวิตอยู่ไม่ค่อยทำบุญแล้วต้องไปเป็นเปรตที่ต้องรอรับส่วนบุญจากญาติ แต่เนื่องจากตอนมีชีวิตไม่ค่อยทำบุญและไม่สอนให้ลูกหลานทำบุญ จึงไม่มีลูกหลานที่จะอุทิศส่วนบุญกุศลให้ เขาอาจต้องรอไปอีกหลายชาติกว่าลูกหลานจะเกิดเป็นคนที่มีความรู้เรื่องธรรมะ แล้วอุทิศบุญกุศลมาให้ ซึ่งอาจนานเป็นแสนเป็นล้านปีก็ได้ ชีวิตของเปรตจึงน่าสงสารมากๆ อย่าไปเป็นเปรตเลยครับ

 

 

พูดถึงเรื่องเปรตแล้วทำให้นึกตัวเอง ผมเป็นคนที่ชอบแกล้งคนอื่นเล่นเพื่อความสนุกสนาน แต่ตอนนี้ผมได้รู้ว่า พวกที่ชอบแกล้งคนอื่น คนที่ชอบส่งไวรัส ส่งสแปมเมลซึ่งเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น หรือผู้ที่ชอบส่งจดหมายลูกโซ่ ซึ่งถือเป็นการสาปแช่งอย่างหนึ่ง การกระทำเหล่านี้จะทำให้เราไปเกิดเป็นเปรตได้

 

 

เหมือนตัวอย่างในพระไตรปิฎก (อัมพสักขรเปตวัตถุ พระไตรปิฎก เล่มที่ 26 ขุททกนิกาย วิมาน – เปตวัตถุ ข้อ 121) ที่มีชายผู้หนึ่งต้องมารับกรรมเป็นเปรต เพราะว่าเคยเอาเสื้อผ้าของเพื่อนไปซ่อนตอนที่ไปอาบน้ำกัน แม้มีเจตนาเพียงความสนุก ไม่ได้ประสงค์ร้าย ก็ต้องกลายเป็นเปรตที่เปลือยกายล่อนจ้อน ฉะนั้นหากเราทำอะไรเพื่อความสนุก แต่มีผู้เดือดร้อน ไม่ว่าทางกายหรือทางใจ เราก็จะต้องไปรับกรรมเป็นเปรต ระวังให้ดีนะครับ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)