Haijai.com


การเกิดเป็นคน มนุษย์


 
เปิดอ่าน 4881

มนุษย์

 

 

แม้บางคนอาจจะรู้สึกว่าเกิดเป็นคนช่างมีความทุกข์มากมาย แต่ความจริงแล้วสภาพของมนุษย์ยังดีกว่าหลายๆ ภพที่กล่าวมาแล้ว แต่ก็ยังไม่ใช่ดีที่สุด มนุษย์เป็นภพที่สามารถรับกรรมเก่าพร้อมๆ กับสร้างกรรมใหม่ไปด้วยในปริมาณที่มากมายมหาศาล

 

 

ผมเคยถามตัวเองว่าคนเราเกิดมาทำไม หรือใครส่งเรามาเกิดเพื่ออะไร ทำไมชีวิตถึงมีความทุกข์มากขนาดนี้ ทำไมไม่มีแต่ความสุขอย่างเดียว จนวันที่ผมมาศึกษาธรรมะ ผมจึงได้คำตอบสำหรับตัวเองว่าไม่มีใครส่งผมมาเกิดทั้งนั้น ผมเกิดมาเพราะผลกรรมที่เคยทำเอาไว้ ผมเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเก่า (กรรมชั่ว) เสวยกรรมเก่า (กรรมดี)

 

 

แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าผมขาดความรู้ที่ถูกต้อง ผมก็จะสร้างกรรมชั่วอีกมากมาย ซึ่งจะทำให้เราต้องมาเกิดอีก เมื่อผมรู้ความจริงจากพระพุทธเจ้า ผมจึงพยายามเลิกทำกรรมใหม่ที่เป็นกรรมชั่ว สร้างกรรมใหม่ที่เป็นกรรมดี เพื่อให้วันหนึ่งเราจะไม่ต้องมาเกิดอีก ไม่ต้องมาวนเวียนชดใช้กรรม ทำกรรม ชดใช้กรรม ทำกรรม...ไม่มีที่สิ้นสุด

(Some images used under license from Shutterstock.com.)