Haijai.com


แม่ตั้งครรภ์อ้วน กระทบจิตลูก


 
เปิดอ่าน 2723

แม่อ้วน กระทบจิตลูก

 

 

ความอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน และโรคระบบหลอดเลือดหัวใจ แต่สิ่งที่หลายคนคาดไม่ถึงก็คือการที่แม่อ้วนก่อนการตั้งครรภ์ กลับไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคจิต (psychosis) ของลูกที่คลอดออกมา ดังงานวิจัยที่นำมาเล่าต่อไปนี้

 

 

การติดตามผลย้อนหลังในผู้คนจำนวน 2,303 คน ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 19.9 ปี และมีผู้ชายเกือบครึ่งนั้น พบว่าหลังจากตัดอิทธิพลตัวแปรกวน เช่น อายุของแม่ การศึกษาและรายได้ ภาวะแทรกซ้อนตอนเกิด เป็นต้น การที่แม่อ้วนหรือมีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์ก่อนที่จะตั้งครรภ์นั้น เพิ่มความเสี่ยงต่อการที่ลูกจะมีอาการหลงผิดตอนอายุ 21 ปี ถึง 54%

 

 

กลไกที่อยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์นี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่อาจจะเกี่ยวข้องกับการที่แม่อ้วนแล้วเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนตอนเกิด โรคเกี่ยวกับเมแทบอลิซึม และโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ ดังนั้น การเตรียมตัวเป็นแม่ จึงต้องเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนเริ่มตั้งครรภ์ทีเดียว และโภชนาการก็นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะนำไปสู่การตั้งครรภ์ที่ประสบความสำเร็จ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)