Haijai.com


ศาสนาพุทธเสื่อมจริงหรือ


 
เปิดอ่าน 5836

ศาสนาเสื่อมจริงหรือ

 

 

จากข่าวที่เราได้รับมาในช่วงหลังนี้ โดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับพระที่มีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนั้น ทำให้รู้สึกว่าศาสนาพุทธได้เสื่อมลงไปเป็นอย่างมาก ผมเคยเหมารวมเอาทั้งศาสนาเป็นก้อนเดียวกัน แล้วคิดว่าทั้งก้อนนี้ได้เสื่อมลงไปพร้อมๆ กัน

 

 

ในความเป็นจริงแล้ว ตัวศาสนาเองไม่ได้เสื่อมลง เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เสื่อมลงไป ส่วนที่เสื่อมลงไปคือ คนเชื่อน้อยลง คนปฏิบัติตามน้อยลง คนที่เข้ามาอาศัยศาสนาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นมีมากขึ้น การศึกษาพระธรรมมีน้อยลง และความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธศาสนาได้รับการบอกต่อแบบปากต่อปาก จนข้อความได้เพี้ยนไปจากความจริง ฉะนั้นเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก่อนที่เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ก็ขอให้มั่นใจก่อนว่า สิ่งที่เราได้รับรู้มาจากพระไตรปิฎกไม่ใช่มาจากการบอกต่อๆ กันมา

 

 

ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มคนจำนวนไม่น้อย ที่ยังคงศึกษาและนับถือศาสนาพุทธอย่างเคร่งครัด ยังคงมีวัดและสถานปฏิบัติธรรมอีกจำนวนไม่น้อย ที่ยังคงสืบทอดพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีและถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

 

 

ที่สำคัญก็คือ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นยังคงดีงาม ไม่เสื่อมถอยไปตามกาลเวลา ไม่ว่าจะเป็นเมื่อ 2,600 ปีที่แล้ว ตอนนี้หรือในอีก 100 ปีข้างหน้า หากเรานำมาปฏิบัติตามอย่างจริงจัง เราก็จะยังคงได้รับสิ่งที่ดีงามเหมือนเดิม

 

 

เชื่อประสบการณ์

 

ในจักรวาลทั้งหมดมีดวงดาวนับล้านๆ ดวง มีการเกิดและดับของดวงดาวและสิ่งมีชีวิตมาไม่รู้กี่ล้านๆ ปี คนเราปัจจุบันมีอายุขัยเฉลี่ยประมาณ 75 ปี เมื่อเทียบกับอายุของจักรวาลทั้งหมดแล้ว คงไม่ต่างจากการเอาความยาวของฝุ่นเม็ดเล็กๆ มาเทียบกับความยาวของถนนบนโลกรวมกัน จึงเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้เลย ที่คนคนหนึ่งจะพยายามหาคำตอบที่เป็นความจริงของทั้งจักรวาลในชั่วอายุของเขา แต่หากมีคนคนหนึ่งที่สามารถระลึกชาติย้อนกลับไปได้จริงๆ สักพันชาติ คุณคิดว่าความรู้และประสบการณ์ของเขาจะน่าสนใจหรือเปล่า แล้วหากพระพุทธเจ้าสามารถระลึกชาติย้อนหลังกลับไปได้หลายล้านชาติ คุณคิดว่าความรู้และประสบการณ์ของพระองค์จะน่าสนใจไหม แล้วเป็นไปได้ไหมว่าจากความรู้และประสบการณ์ที่สะสมมา จะทำให้พระองค์ทราบได้ว่า ชีวิตของเราอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ ทำอะไรแล้วชีวิตจะดีขึ้น ทำอะไรแล้วชีวิตจะแย่ลง ความรู้และประสบการณ์เป็นล้านๆ ชาติ น่าจะถูกต้องมากกว่าประสบการณ์เพียงไม่กี่สิบปี เห็นด้วยไหมครับ

 

 

คุณต้องตัดสินใจเองว่า คุณจะเชื่อตัวเองเพราะด้วยประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมมาหลายสิบปี หรือคุณจะเลือกเชื่อพระพุทธเจ้า ผู้ซึ่งใช้เวลาสั่งสมบารมีมานานนับล้านๆ ปี เพื่อที่จะตรัสรู้ความเป็นจริงของทั้งจักรวาล และเป็นความจริงที่มีผู้ที่เชื่อและปฏิบัติตามมานับพันล้านคนทั่วโลกตลอด 2,600 ปีที่ผ่านมา โดยในคนกลุ่มนี้รวมถึงผู้ที่มีการศึกษาเทียบเท่าหรือสูงกว่าคุณ มีรายได้เทียบเท่าหรือสูงกว่าคุณ มีอายุและประสบการณ์เทียบเท่าหรือสูงกว่าคุณ เขาเหล่านั้นตัดสินใจที่จะศึกษาพุทธศาสนาอย่างจริงจังและลึกซึ้ง เขาเหล่านั้นกลับยิ่งพบความจริงที่ทำให้ยิ่งศรัทธาในพระพุทธเจ้าและพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น และเขาเหล่านั้นสามารถหาคำตอบให้กับชีวิตของตนเองได้ชัดเจนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางวัตถุหรือว่าทางจิตใจก็ตาม ลองสัมผัสด้วยตัวเองสิครับ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)