Haijai.com


การสร้างความมั่นใจเด็กวัย 4 ขวบ


 
เปิดอ่าน 1736

Personal, Social and Emotional Development

 

 

การยกย่อง ชมเชยลูกเมื่อลูกทำความดีเป็นอีกหนึ่งสิ่งแวดล้อมในการสร้างความมั่นใจในตนเองให้แก่เด็กวัย 4 ขวบ ซึ่งเป็นวัยที่ต้องการแสดงออก การต้องการตอบรับของผู้ใหญ่เพื่อเป็นแนวทางให้เด็กใช้เป็นเส้นทางในการสร้างความเชื่อมั่น การเคารพในตนเอง และผู้อื่น

 

 

การได้รับการยกย่อง ชมเชยเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการได้รับ เรามีความสุขเมื่อผู้อื่นกล่าวคำชมเชยในการกระทำของเรา เด็กๆ ต้องการได้รับการยกย่อง ชมเชยไม่น้อยไปกว่าผู้ใหญ่ ซึ่งการได้รับการชมเชยเป็นการส่งเสริมความรู้สึกดีต่อตนเอง และความเชื่อมั่นในตนเองให้กับเด็ก ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับเด็กวัยนี้ ในความเป็นจริงแล้ว การติเตียนมักเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าการชื่นชม ผู้ใหญ่มักมองเห็นถึงความบกพร่องของเด็กได้ง่ายกว่า การทำความดีของเด็ก ผู้ใหญ่มักเห็นเด็กทำผิดพลาดของมากกว่า เมื่อลูกใช้ความอดทนต่อตัวบล๊อกจนสำเร็จ

 

 

การกล่าวคำชมเชยและการให้กำลังใจทำให้เด็กรู้สึกดีต่อตนเอง ทำให้เด็กล้าคิด กล้าทำ เด็กๆ ที่ได้รับการชมเชย ได้รับการตอบสนองในทางบวก จะทำให้เด็กๆ เก็บสิ่งที่ได้รับ สะสมเป็นความมั่นใจในตนเอง จนอยากทำซ้ำอีกจนเป็นบุคลิกประจำตัวไปในที่สุด

(Some images used under license from Shutterstock.com.)