Haijai.com


ต้นเหตุของแผ่นดินไหว


 
เปิดอ่าน 2753

ต้นเหตุของแผ่นดินไหว

 

 

เมื่อพูดถึงต้นเหตุของแผ่นดินไหว คนในอดีตบ้างก็เชื่อว่า พระเจ้าทำ บ้างก็เชื่อว่าภูตผีทำ บ้างก็เชื่อว่าโลกสั่นไหวเพราะสัตว์ขนาดใหญ่เคลื่อนไหว

 

 

ย้อนกลับไปเมื่อราว 2,600 ปีที่แล้ว พระพุทธเจ้าได้ตรัสอธิบายสาเหตุของแผ่นดินไหวตามธรรมชาติว่า (พระไตรปิฎกเล่มที่ 10 พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค ข้อ 98)

 

 

“ดูกรอานนท์ มหาปฐพีนี้ตั้งอยู่บนน้ำ น้ำตั้งอยู่บนลม ลมตั้งอยู่บนอากาศ สมัยที่ลมใหญ่พัด เมื่อลมใหญ่พัดอยู่ย่อมยังน้ำให้ไหว น้ำไหวแล้ว ย่อมยังแผ่นดินให้ไหว อันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่หนึ่ง เพื่อให้แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏ ฯ”

 

 

อ่านดูเผินๆ เราอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้นไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่ แต่หากเราพิจารณาตามวิทยาศาสตร์ปัจจุบันที่อธิบายว่า ใต้แผ่นดินที่เราอยู่ก็คือหินที่มีสภาพเหมือนของเหลว และใต้ของเหลวนั้นก็เป็นส่วนของแกนโลกที่มีแรงดันสูงมาก เมื่อไหร่ที่แรงดันในแกนโลกนั้นเปลี่ยนแปลง ก็จะดันให้ของเหลวใต้ผิวลกเคลื่อนไหว และทำให้ผืนดินเคลื่อนตัว ทำให้เกิดแผ่นดินไหว

 

 

ตอนนี้หากลองกลับไปอ่านสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสอีกครั้ง เราก็จะเห็นอัจฉริยภาพของพระองค์ ที่ทรงรู้เรื่องเหล่านี้อย่างถูกต้องในยุคที่ไม่มีแม้แต่ไฟฟ้า

(Some images used under license from Shutterstock.com.)