Haijai.com


วิทยาศาสตร์เคยเข้าไม่ได้กับศาสนา


 
เปิดอ่าน 2890

วิทยาศาสตร์เคยเข้าไม่ได้กับศาสนา

 

 

สิ่งที่ทำให้ในอดีตวิทยาศาสตร์และศาสนาไม่สามารถจะเดินไปด้วยกันได้นั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากในอดีตบางศาสนาได้เข้าไปมีบทบาททางการเมืองของบางประเทศ การปกครองนั้นต้องใส่ความเชื่อของศาสนาลงไปด้วย และบังคับให้ทุกคนต้องเชื่อตามนั้น แต่ความเชื่อหลายๆ อย่างของบางศาสนา ขัดแย้งอย่างรุนแรงกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ จึงทำให้นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากตัดสินใจที่จะไม่เชื่อคำสอนของศาสนา นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังของโลกหลายๆ คน เช่น ไอน์สไตน์ ประกาศตัวว่าไม่นับถือศาสนาใด และยิ่งวิทยาการพัฒนามากขึ้นก็ยิ่งค้นพบว่า คำสอนของบางศาสนาขัดแย้งกับความจริงที่ค้นพบมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งนี้จึงปลูกฝังอยู่ในความคิดของนักวิทยาศาสตร์ในยุคต่อๆ มาว่า ศาสนาและวิทยาศาสตร์ไปด้วยกันไม่ได้

 

 

อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ วิทยาศาสตร์จะคิดว่าสิ่งกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส คือความสุข จึงพยายามพัฒนาเทคโนโลยีให้สูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสของคนให้มากขึ้น เช่น ไมโครเวฟ เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น เครื่องเสียงชั้นยอด รถยนต์ชั้นยอด น้ำหอมเทคโนโลยีนาโน อาหารปรุงสำเร็จ ฯลฯ เพื่อมาบำเรอความสุขให้มนุษย์

 

 

ในขณะที่พุทธศาสนานั้นถือว่า รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส คือ ต้นเหตุแห่งความทุกข์ ความสุขที่แท้จริงคือการลด ละ เลิก ความต้องการในทางรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ในเมื่อเป้าหมายไปคนละทาง วิทยาศาสตร์กับศาสนาจึงดูเหมือนไปกันไม่ค่อยได้

(Some images used under license from Shutterstock.com.)