Haijai.com


นวดแผนไทยสยบปวดจากสมาร์ทโฟน


 
เปิดอ่าน 2941

นวดแผนไทยสยบปวดจากสมาร์ทโฟน

 

 

อาจารย์นิเวศน์ บวรกุลวัฒน์ แพทย์แผนไทยจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข แนะนำท่าบริหารร่างกายง่ายๆ สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์สื่อสาร เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ที่มักมีอาการปวดเมื่อย มือ หลัง คอ บ่า ไหล่ และตา ดังนี้

 

 มือ ใช้นิ้วมือทั้ง 4 นิ้ว คือ นิ้วโป้ง ชี้ กลาง นาง นวดคลึงเบาๆ ให้ทั่วทั้งด้านหน้ามือและหลังมือ จากนั้นรูดแต่ละนิ้ว ใช้มืออีกข้างกำทุกนิ้ว นวดกดเบาๆ คลายเส้นบริเวณที่ปวด ช่วยให้เลือดหมุนเวียนได้ดีขึ้น

 

 

 ข้อมือและแขน ให้หมุนข้อมือสลับซ้าย-ขวา ส่วนแขนให้เหยียดมือไปด้านหน้า หมุนขึ้นไปแนบลำตัว สลับซ้าย-ขวา

 

 

 หลัง บ่า ไหล ใช้มือเอื้อมจนสุดแขนไปที่กลางหลัง ใช้สามนิ้ว ชี้ กลางและนาง ไล่นวดจากหลังมาที่ต้นคอ ให้เลือดไปเลี้ยงสมอง และดึง / กระตุกผมเบาๆ ให้เลือดไปเลี้ยงศีรษะ

 

 

สุดท้าย หลังจากนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยตนเองแล้ว จะใช้การแช่น้ำอุ่นหรือประคบร้อนด้วยลูกประคบสมุนไพร เพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อที่เคยปวดเกร็งผ่อนคลายได้มากขึ้นอีก ก็ได้ผลดีเช่นกัน

(Some images used under license from Shutterstock.com.)