Haijai.com


เลือกไขมันอย่างไรไม่ทำร้ายหัวใจ


 
เปิดอ่าน 1640

เลือกไขมันอย่างไรไม่ทำร้ายหัวใจ

 

 

วันที่ 29 กันยายนของทุกปี คือ วันหัวใจโลก (World Heart Day) ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของโรคหัวใจ เนื่องจากสถานการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้นๆ ของคนไทยและทั่วโลก ซึ่งมีผลมาจากวิถีการดำเนินชีวิตในปัจจุบันที่มีปัจจัยเสี่ยยงมากมาย ทั้งการรับประทานที่มากเกินพอ การไม่ออกกำลังกาย การละเลยตรวจสุขภาพ ซึ่งพฤติกรรมต่างๆ ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำหนักเกิน อ้วน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ส่งผลให้คนเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดกันมากขึ้น

 

 

ไขมัน นับเป็นตัวการหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะน้ำหนักเกิน และทำร้ายสุขภาพหัวใจอย่างปฏิเสธไม่ได้ เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะใส่ใจในการเลือกไขมันเข้าสู่ร่างกาย ทำให้ร่างกายได้รับไขมันมากเกินไป รวมถึง คอเลสเตอรอล ซึ่งเป็นไขมันที่พบได้ในเลือด ร่างกายสามารถสังเคราะห์ขึ้นได้ที่ตับ และจากอาหารที่รับประทานในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็น ไข่แดง เนื้อ นม และผลิตภัณฑ์จากนม ทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้น รวมถึงการรับประทานอาหารที่ปรุงด้วยน้ำมันจากสัตว์ก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่ทำให้ร่างกายได้รับคอเลสเตอรอลมากขึ้น

 

 

การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันภาวะไขมันเลือดสูงนั้น สามารถทำได้ดังนี้

 

1.ควบคุมอาหาร หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ไข่แดง เครื่องในสัตว์ เนื้อติดมัน อาหารทะเลบางชนิด

 

 

2.ควรปรุงอาหารด้วยน้ำมันพืช ที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง เช่น น้ำมันถั่วเหลือง ซึ่งมีปริมาณกรดไขมันจำเป็นอย่างไลโนเลนิกสูง ช่วยลดระดับไขมันชนิดไม่ดี LDL และเพิ่มไขมันดี HDL ได้

 

 

3.รับประทานอาหารให้หลากหลาย ไม่เน้นผัดหรือทอดต่อเนื่องนานเกินไป สลับให้มีนึ่ง ย่าง หรืออบบ้าง

 

 

4.รับประทานผักผลไม้ชนิดต่างๆ เป็นประจำ โดยเฉพาะชนิดที่มีไฟเบอร์สูง

 

 

5.ออกกำลังกายและควบคุมน้ำหนักไม่ให้มากเกินไป

 

 

6.งดสูบบุหรี่ และดื่มเครื่องแอลกอฮอล์

 

 

7.ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี

 

 

สุขภาพหัวใจ เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเมื่อเกิดโรคแล้ว การรักษาไม่ใช่เรื่องง่าย วิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคนั้นง่ายกว่า ดังนั้น ถ้าไม่อยากเป็นโรคหัวใจ หันมาดูแลหัวใจตัวเอง และคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้ดีกว่า

(Some images used under license from Shutterstock.com.)