Haijai.com


5 ข้อดีสมาธิบำบัด


 
เปิดอ่าน 3882

5 ข้อดีสมาธิบำบัด

 

 

ทราบหรือไม่ว่า การทำสมาธิไม่เพียงทำให้ใจสงบ แต่ยังแก้ปัญหาสุขภาพได้ถึง 5 อย่างอีกด้วย

 

1.ลดความเจ็บปวด จากผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารของสมาคมผู้ศึกษาด้านความเจ็บปวดแห่งสหรัฐอเมริกา พบว่าในหมู่ผู้ฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องวันละ 20 นาที อัตราความเจ็บปวดของโรคที่เป็นอยู่มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด

 

 

2.ลดความเครียด สำหรับคนที่ฝึกทำสมาธิติดต่อกัน 25 นาทีทุกวัน โดยอ้างอิงข้อมูลจากวารสารจิตประสาทต่อมไร้ท่อนานาชาติ ที่ได้ยืนยันเรื่องนี้เอาไว้

 

 

3.บรรเทาอาการในผู้ป่วยเอดส์ โดยวัดจากค่าภูมิต้านทานในร่างกายของผู้ป่วยเอดส์ 173 คน ที่เข้าร่วมการทดลองฝึกวิปัสสนา 8 สัปดาห์ พบว่า การฝึกสมาธิขั้นสูงช่วยทุเลาอาการของโรคได้ดีทีเดียว

 

 

4.ลดภาวะป่วยซ้ำซาก ดังที่มีงานวิจัยหนึ่งในวารสารจิตวิทยาคลินิกและการให้คำปรึกษาพบว่า หลังการฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการมีภาวการณ์กำเริบของโรคลดลงถึงร้อยละ 78

 

 

5.ลดอาการอักเสบ จากบทความในวารสารด้านสมองพฤติกรรม และภูมิต้านทานที่มีชื่อเสียงในฝั่งยุโรป ได้กล่าวถึงสมาธิในบทบาทของเครื่องมือลดภาวะการอักเสบในร่างกายที่ทดแทนการใช้ยาได้

 

 

เริ่มต้นให้เวลากับการทำสมาธิวันละ 15-30 นาที ช่วยสุขภาพคุณได้ดีกว่าที่คิดนะคะ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)