Haijai.com


ถังเก็บน้ำสำคัญอย่างไร


 
เปิดอ่าน 3013

ถังเก็บน้ำสำคัญอย่างไร

 

 

น้ำ ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกาย โดยมีปริมาณตั้งแต่ 45% - 85% ของน้ำหนักตัว โดยความแตกต่างนี้ขึ้นอยู่กับวัย เพศ และน้ำหนักตัว เช่นในร่างกายทารกจะประกอบด้วยน้ำมากถึง 75% แล้วสัดส่วนจะค่อยๆ ลดลงเมื่ออายุมากขึ้น และน้ำยังมีบทบาทในระบบการทำงานของร่างกาย เช่น ย่อยอาหาร และยังช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้เป็นปกติอีกด้วย

 

 

แล้วรู้หรือไม่ คนเราใช้น้ำปริมาณเท่าไหร่ในแต่ละวัน

 

ในชีวิตประจำวันตลอด 24 ชั่วโมง เราใช้น้ำเฉลี่ยคนละ 200 ลิตรต่อวัน สำหรับกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนเข้านอน ไม่ว่าจะเพื่อดื่ม ประกอบอาหาร ชำระล้างร่างกาย และทำความสะอาดสิ่งของต่างๆ เพราะสาเหตุนี้ทำให้เราไม่สามารถแยกน้ำออกจากการดำรงชีวิตไปได้เลย ดังนั้น ภาชนะกักเก็บน้ำที่เลือก จึงควรเก็บน้ำได้เป็นปริมาณ 200 ลิตร คูณจำนวนสมาชิกในครัวเรือน และคูณสาม เพื่อสำรองการใช้น้ำได้ 3 วัน ในกรณีที่ระบบจ่ายน้ำหรือประปาขัดข้อง หรือเกิดภาวะภัยแล้ว เช่น ครอบครัวมีสมาชิก 5 คน ใช้น้ำคนละ 200 ลิตรต่อวัน ใน 1 วัน บ้านหลังนี้ใช้น้ำ 200 x 5 = 1,000 ลิตร และเพื่อสำรองน้ำให้เพียงพอใช้ในกรณีฉุกเฉิน ควรเก็บน้ำได้ 1,000 x 3 = 3,000 ลิตร

 

(ปริมาณน้ำที่ใช้ต่อคนอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า 200 ลิตร/วัน ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของคนคนนั้น เช่น ถ้ามีการเลี้ยงสัตว์ และต้องใช้น้ำในการเลี้ยงหรืออาบน้ำสัตว์ ปริมาณน้ำที่ใช้ก็จะต้องมากตามไปด้วย)

 

 

จากที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ว่าน้ำถูกใช้ทั้งในการอุปโภคและบริโภค ดังนั้น การเลือกชนิดของถังเก็บน้ำจึงมีความสำคัญมากเช่นกัน เพราะหากน้ำที่เรานำมาใช้อุปโภคบริโภคมีสารพิษ สารตะกั่ว สารปรอท และเชื้อโรคปนเปื้อนจากถังเก็บน้ำมาด้วย ก็จะส่งผลเสียอย่างมากต่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัว

 

 

วิธีเลือกถังเก็บน้ำที่มีคุณภาพ ควรเลือกจากคุณสมบัติเหล่านี้

 

 ควรเลือกถังเก็บน้ำที่ผลิตจากวัสดุพอลิเมอร์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มอก. ปราศจากการปนเปื้อนของสารตะกั่ว สารปรอทและโลหะหนักต่างๆ

 

 

 ควรเลือกใช้ถังเก็บน้ำที่คุณสมบัติทึบแสง ซึ่งสามารถป้องกันการเกิดและเจริญเติบโตของตะไคร่น้ำ ซึ่งก่อสารพิษที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังและระบบทางเดินอาหาร

 

 

 ควรเลือกถังเก็บน้ำที่ผลิตมาจากวัสดุซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค (Food Grade) ใช้เทคโนโลยีคอมพาวด์สีให้เข้ากับเม็ดพลาสติก ทำให้ไม่มีโอกาสที่สีจะหลุดร่อนปนเปื้อนกับน้ำได้

 

 

 ควรเลือกถังเก็บน้ำที่มีส่วนผสมป้องกันการเสื่อมสภาพจากการโดนแสงแดด (UV Protection) ซึ่งจะสามารถยืดอายุถังเก็บน้ำของคุณได้ยาวนาน แม้ตั้งอยู่กลางแจ้ง

 

 

อ่านมาถึงตรงนี้ คุณผู้อ่านอย่าลืมลองไปสำรวจถังเก็บน้ำที่บ้านของคุณ ว่าเสื่อมสภาพหรือยัง น้ำที่ใช้ในบ้านมีปัญหาอะไรหรือไม่ เพื่อที่จะได้วางแผนเปลี่ยนถังเก็บน้ำในบ้านให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เพราะผลเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้ถังเก็บน้ำที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน มอก. นั้น อาจจะไม่ได้เห็นผลทันที แต่จะค่อยๆ สะสมจนเกิดอันตรายต่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัว กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็สายเกินไปเสียแล้ว

 

 

ด้วยความปรารถนาดีจากวัสดุพอลิเมอร์เอลิเซอร์

 

 

รู้จักสิ่งปนเปื้อนในน้ำก่อนดื่ม - สุขภาพ - Haijai.com

(Some images used under license from Shutterstock.com.)