Haijai.com


แคลเซียม ไม่ใช่แค่กระดูก


 
เปิดอ่าน 3786

แคลเซียม ไม่ใช่แค่กระดูก

 

 

แคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่มีสัดส่วนที่มากในร่างกาย โดยมักพบในกระดูก ทุกคนจึงมุ่งความสำคัญของแคลเซียมไปที่กระดูก ดังเช่นการเน้นให้รับประทานแคลเซียมในปริมาณที่เพียงพอ  เพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุน นอกจากนี้แคลเซียมยังมีส่วนสำคัญต่อการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ จึงเรียกได้ว่ามีสารพัดหน้าที่ในร่างกาย

 

 

งานวิจัยจากอิหร่านที่ตีพิมพ์เร็วๆ นี้ ในวารสาร Clinical Nutrition ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเสริมแคลเซียม ในผู้ป่วยหญิงที่มีถุงน้ำในรังไข่ (polycystic ovary syndrome) ที่มีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์มาตรฐานและอ้วน ตลอดจนมีภาวะขาดวิตามินดี คณะผู้วิจัยได้แบ่งผู้หญิงออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 26 คน ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับแต่ยาหลอก กลุ่มที่ได้รับแคลเซียมวันละ 1,000 มิลลิกรัม กลุ่มที่ได้รับวิตามินดีสัปดาห์ละ 50,000 IU และกลุ่มที่ได้รับทั้งสองอย่าง การเสริมสารอาหารดำเนินไปเป็นเวลา 8 สัปดาห์ การเสริมแคลเซียมคู่กับวิตามินดีทำให้แคลเซียมถูกดูดซึมได้ดีขึ้น เห็นได้จากการที่ระดับแคลเซียมในเลือดของกลุ่มที่ได้รับทั้งแคลเซียมและวิตามินดีมีค่าสูงสุด นอกจากนี้การเสริมสารอาหารทั้งสองตัวนี้ยังช่วยลดความดื้อต่ออินซูลิน และเมื่อเทียบกับตอนเริ่มการศึกษาสารอาหารทั้งสองยังช่วยลดไตรกลีเซอไรด์ และ VLDL อีกด้วย แคลเซียมและวิตามินดีจึงนับเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อผู้ป่วยที่มีถุงน้ำในรังไข่ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคเบาหวาน

 

 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยจากญี่ปุ่นที่ตีพิมพ์ใน Journal of Cardiac Failure ปีนี้ได้ยืนยันถึงความสำคัญของแคลเซียมในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว และไตวายเรื้อรัง งานวิจัยนี้ได้เก็บข้อมูลจากผู้ป่วยทั้งหมด 191 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่มีระดับแคลเซียมในเลือดต่ำ (32 คน) และระดับแคลเซียมปกติ (159 คน) แล้วเปรียบเทียบผลการตรวจร่างกายและการตายในผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยที่มีแคลเซียมในเลือดต่ำมีความเสี่ยงต่อการตายด้วยโรคหัวใจและจากสาเหตุอื่นๆ มากกว่ากลุ่มที่มีระดับแคลเซียมในเลือดปกติ

 

 

แม้ว่าแคลเซียมจะมีความสำคัญอย่างมากต่อคุณภาพชีวิต แต่การเสริมแคลเซียมควรทำอย่างรอบคอบ โดยปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนเสมอ เพราะถ้าได้รับแคลเซียมมากเกินไปก็จะเกิดโทษ เช่น ทำให้อ่อนแรง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก นิ่วในไต จนกระทั่งอาจส่งผลต่อการทำงานของหัวใจได้

 

 

แคลเซียมขนาดเล็กกับแม่ตั้งครรภ์ - Haijai.com

 

แคลเซียม แมกนีเซียม แก้ไขข้ออักเสบ - สุขภาพ - Haijai.com

 

แคลเซียม - สุขภาพ - Haijai.com

 

แคลเซียม มีประโยชน์อย่างไรกับคุณแม่ตั้งครรภ์ - Haijai.com

 

ทานแคลเซียมเพื่อกระดูกที่แข็งแรง - สุขภาพ - Haijai.com

 

ความสำคัญของแคลเซียม และธาตุเหล็ก - แม่ตั้งครรภ์ - Haijai.com

(Some images used under license from Shutterstock.com.)