Haijai.com


ล้างมือให้สะอาด สกัดเชื้อโรคร้าย


 
เปิดอ่าน 1163

มือสะอาดสกัดเชื้อโรค

 

 

ข้อมูลจากฝ่ายสุขภาพของสหประชาชาติที่ได้รับการเผยแพร่ออกมาเมื่อเร็วๆ นี้ ระบุว่า อาหารสกปรกปนเปื้อนด้วยเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และสารเคมี เป็นสาเหตุให้เกิดโรคได้มากถึง 200 โรค และทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายล้านคนในแต่ละปี โรคดังกล่าวมีตั้งแต่โรคท้องเดิน โรคหัวใจ ไปจนกระทั่งถึงโรคมะเร็ง ส่วนใหญ่พบมากในแถบทวีปแอฟริกาและเอเชียใต้ เฉพาะโรคท้องเดินที่มากับน้ำ และอาหารก็สามารถคร่าชีวิตผู้คนไปได้แล้วถึง 2 ล้านคนต่อปี

 

 

นายบันคีมูน เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวไว้เมื่อวันองค์การอนามัยโลกว่า เนื่องจากห่วงโซ่ของการกระจายอาหารเชื่อมโยงกันไปทั่วโลก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบป้องกันความปลอดภัยทางอาหารภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การจัดส่ง และการปรุงอาหาร ต้องมีบทบาทหน้าที่ในการทำให้อาหารมีความสะอาดปลอดภัย รัฐบาลของแต่ละประเทศต้องสื่อสารให้ประชาชนได้รู้และตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้

 

 

ความสะอาดของอาหารเป็นสิ่งที่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ โดยการให้การศึกษา นโยบายการศึกษาของชาติต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เช่น ความสะอาดของมือ หรือที่ฝรั่งเรียกว่า hand hygiene เป็นที่รู้กันแล้วว่า มือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง ที่ทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง คนที่ผลิตอาหาร ขนส่งอาหาร และปรุงอาหาร ถ้าไม่มีความรู้ไม่ตระหนักในเรื่องนี้ ก็จะทำให้อาหารปนเปื้อนเชื้อโรค มื้อเป็นอวัยวะที่คนเราใช้ทำทุกอย่าง เช่น เกาที่คัน เกาก้น เช็ดล้าง หลังขับถ่าย (การแพร่แบบนี้ทางการแพทย์เรียกว่า fecal oral route จากก้นสู่ปาก) เก็บเงินทอน เชื้อโรคจากทวารต่างๆ ก็ติดมาที่มือแล้วลงไปแปดเปื้อนอาหารให้คนอื่นกิน เช่นเดียวกันถ้าคนกินใช้มือที่สกปรกหยิบจับอาหาร หรือหลอดดูดน้ำเข้าปาก ก็ทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเกิดโรคระบาด

 

 

การสอนเรื่องความสะอาดของมือต้องเริ่มที่โรงเรียน ต้องมีหลักสูตร การสอนบรรยาย โรงเรียนมีมาตรการควบคุมให้ผู้ประกอบอาหารในโรงเรียนตระหนักถึงความสะอาดของมือ ไม่ปล่อยปละละเลยตามยถากรรม ปล่อยให้แม่ค้าใช้มือเกาก้นเก็บเงินทอนเงิน แล้วมาสัมผัสอาหารทำให้อาหารเปื้อนเชื้อโรค แล้วให้เด็กนักเรียนอันเป็นที่รักของพ่อแม่ผูปกครองและครูกิน ถ้าโรงเรียนสอนเน้นเรื่องนี้ ให้ครูทุกคนรู้และปฏิบัติ นักเรียนปฏิบัติ แม่ค้าปฏิบัติ อีกหน่อยคนทั่วประเทศก็จะถูกยกระดับให้ดีขึ้นทั้งสังคม โรคที่แพร่มากับอาหารก็จะน้อยลง เยาวชนไทยจะไม่ดูดน้ำโดยใช้หลอดดูดที่สกปรก และไม่ใช้มือสกปรกหยิบจับอาหารเข้าปากอีกต่อไป ซึ่งนั่นควรเป็นดัชนีของการปฏิรูปประเทศอย่างหนึ่ง

(Some images used under license from Shutterstock.com.)