Haijai.com


พัฒนาการการตั้งครรภ์เดือนที่ 1-3


 
เปิดอ่าน 4214

พัฒนาการการตั้งครรภ์เดือนที่ 1-3

 

 

พัฒนาการครรภ์เดือนที่ 1-3

 

การตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาสที่ 1 นี้ ถือเป็นการเริ่มต้นถึงการเปลี่ยนแปลงของคุณแม่ ที่จะเริ่มมีความรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างมาอยู่ในร่างกายของคุณแม่ ซึ่งสิ่งนั้นก็คือการเริ่มก่อตัวของทารกน้อยๆ ที่ต่อจากนี้ไปก็จะเริ่มมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งสัปดาห์สุดท้ายของการคลอด

 

 

สัปดาห์ที่ 1-13 ของการตั้งครรภ์

 

ทารกมีพัฒนาการอย่างไรกันบ้าง หากคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ได้ทำอัลตราซาวนด์ 4 มิติ ในช่วงแรกของการตั้งครรภ์นี้ อาจจะยังไม่ละเอียดชัดเจนว่าทารกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง แต่พอผ่านมาในช่วงครรภ์สัปดาห์ที่ 8 เป็นต้นไป ทารกเริ่มมีเปลือกตา และถ้ามองให้ดีๆ ก็จะพบว่าจมูกของทารกเริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่างแล้ว แขนเริ่มยาว ลักษณะความโค้งงอที่บอกถึงข้อศอก และบริเวณอวัยวะต่างๆ และพัฒนามาเรื่อยจนกระทั่งสัปดาห์ที่ 13 ก็จะพบได้ว่าทารกมีการเคลื่อนไหวเบาๆ อยู่ในครรภ์มารดาด้วย ศีรษะของทารกมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น 1 ใน 3 ของลำตัว ฯลฯ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)