Haijai.com


ไข่ ของแสลงอีสุกอีใส จริงหรือไม่


 
เปิดอ่าน 9279

ไข่ ของแสลงอีสุกอีใส จริงหรือไม่

 

 

Q : ลูกเป็นอีสุกอีใส โบราณว่าห้ามกินไข่ และเนื้อสัตว์ เพราะเป็นของแสลง ตรงนี้อยากทราบว่าจริงหรือไม่ และมีที่มาที่ไปอย่างไรคะ

 

 

A : หลายคนเกิดความสงสัยอยู่ไม่น้อยเกี่ยวกับโรคอีสุกอีใส ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้ว มีวิธีการกินอาหารและปฏิบัติตัวอย่างไร ที่ทำให้ไม่เกิดแผลเป็นในภายหลัง

 

 

หากวิเคราะห์ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย การที่ร่างกายเกิดผื่นและตุ่มเม็ดขึ้นบริเวณผิวหนังอาจมีสาเหตุมาจาก ธาตุในร่างกายทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม และไฟ ไม่สมดุล การเป็นไข้มีความร้อนเกิดขึ้นในร่างกาย จะทำให้ธาตุไฟมากเกินไป จึงจำเป็นต้องระบายความร้อนออกทางผิวหนัง และพิษความร้อนนั้นจะกระทุ้งออกมาเป็นผื่น ตุ่มเม็ดตามผิวหนังนั่นเอง

 

 

วิธีดูแลรักษาหรือบรรเทาอาการจึงต้องลดความร้อนของธาตุไฟในร่างกายลง เพื่อให้ร่างกายปรับสภาพธาตุให้สมดุล ซึ่งต้องใช้ตัวยาที่มีรส (ฤทธิ์) เย็น ผื่น หรือตุ่มเม็ดก็จะยุบหายไป เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังในโรคนี้ก็คือ เรื่องของความร้อนในร่างกายที่จะไปกระตุ้นให้เกิดผื่นเม็ดขึ้น

 

 

เมื่อพิจารณาดูอาหารประเภทไข่และเนื้อสัตว์ (ไม่แนะนำให้กินเนื้อสัตว์ใหญ่ เช่น หมู ไก่ วัว) พบว่าไม่ได้ จัดเป็นอาหารที่มีรสร้อน จึงเป็นความเชื่อที่ผิด สามารถกินได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ในสมัยก่อนมีการกล่าวไว้เกี่ยวกับอาหารที่แสลงโรคผื่นเม็ดที่เกิดขึ้นว่า ควรหลีกเลี่ยงอาหาร หมักดอง อาหารทะเล อาหารที่มีรสเผ็ดจัด ร้อนจัด อาหารคาวจัด สุกๆ ดิบๆ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น เพราะอาจจะทำให้เกิดอาการคันและมีเม็ดผื่นมากขึ้น

 

 

ดังนั้น ผู้ที่เป็นโรคอีสุกอีใส จึงควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ และรักษาความสะอาดของร่างกายให้ดี จะได้ไม่เกิดแผลเป็น

(Some images used under license from Shutterstock.com.)