Haijai.com


ตะคริว เกิดจากอะไร


 
เปิดอ่าน 2615

ตะคริว เป็นตะคริวเกิดจากอะไร

 

 

ตะคริวเกิดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงเฉียบพลัน และกล้ามเนื้อนั้นเกิดการเกร็งตัว แข็ง คลำได้เป็นก้อน และไม่ยอมคลายตัวออก ทำให้ไม่สามารถใช้งานกล้ามเนื้อมัดนั้นได้ และมีอาการเจ็บปวด

 

 

ตะคริวเกิดกับกล้ามเนื้อได้ทุกมัด ทั้งกล้ามเนื้อลาย (กล้ามเนื้อแขน ขา) และกล้ามเนื้อเรียบ (กล้ามเนื้อของอวัยวะภายใน) อาจเกิดกับกล้ามเนื้อเพียงมัดเดียวหรือหลายๆ มัดพร้อมกันก็ได้ แต่ที่พบส่วนมากมักเกิดที่กล้ามเนื้อน่อง รองลงมาคือ กล้ามเนื้อเท้าและกล้ามเนื้อต้นขา

 

 

ปกติตะคริวจะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาที แต่บางรายที่มีอาการรุนแรงอาจเกิดเป็นชั่วโมงหรือนานกว่านั้น ซึ่งทำให้เจ็บปวดทรมาน แม้ตะคริวจะเป็นอาการที่ไม่มีอันตราย แต่หากเกิดระหว่างขับรถหรือว่ายน้ำ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือมีอันตรายถึงชีวิตได้

 

 

ตะคริวเกิดได้กับคนทุกวัน มีโอกาสเกิดทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย พบได้ทั้งในผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และผู้สูบบุหรี่จัด แต่พบบ่อยในนักกีฬาที่ออกกำลังกายหนักหรือมากเกินไป หากเกิดเวลากลางวันจะเป็นช่วงที่ใช้งานกล้ามเนื้อมัดนั้นๆ หากเกิดช่วงกลางคืนมักเกิดกับกล้ามเนื้อขา เรียกว่า น็อคเทอร์นัล เลก แครมป์ (Nocturnal Leg Cramp) หรือไนท์ เลก แครมป์ (Night Leg Cramp)

(Some images used under license from Shutterstock.com.)